SEMINAR ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO/IEC 27001:2022 (CQI – IRCA certificiran PR373)

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci: spoznali pomen vodenja varovanja informacij v vseh oblikah dejavnosti, imeli temeljito znanje o zahtevah standarda ISO 27001, razumeli kako dokumentirati sisteme za upravljanje varovanja informacij, sposobni opraviti oceno tveganja za področje informacijske varnosti, poznali načela presojanja in razumeli zahteve za presojo SUIV.

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sisteme upravljanja informacijske varnosti, presojevalcem, ki želijo pridobiti veliko praktičnega znanja za učinkovito izvajanje presojj SUIV po zahtevah ISO 27001 in vsem, ki bi radi  izvajali presoje SUIV ISO 27001 druge ali tretje stranke.

Vsebina seminarja

  • Sistem upravljanja varovanja informacij – pregled, izrazi in definicije
  • Standard ISO 27001 – podrobna predstavitev vsebine s primeri za razumevanje
  • Upravljanje informacijske varnosti
  • Veščine in znanja potrebna za presojanje informacijske varnosti
  • Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
  • Praktične vaje in delavnice
  • Pisni preizkus znanja

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
November 11, 2024 09:00 November 15, 2024 17:00 Class Ljubljana Prijava