ŽELEZNIŠKI PROMET

ŽELEZNIŠKI PROMET
ZAGOTAVLJANJE VARNIH IN ZANESLJIVIH STORITEV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Železniški promet v luči naraščajoče urbanizacije in onesnaževanja postaja eden od najboljših prometnih rešitev. Pomagamo vam zagotoviti varnost in skladnost v vseh fazah izvajanja železniških projektov.

VAŠI IZZIVI

Železniški projekti so kompleksni, saj vključujejo več javnih in zasebnih zainteresiranih strani s posebnimi potrebami in pričakovanji. Ker so dobavitelji razporejeni po vsem svetu, so dobavne verige zelo razvejane. Kot proizvajalec ali upravljavec železniške infrastrukture morate zagotoviti varno in zanesljivo infrastukturo, ki ustreza strogim standardom kakovosti. Prav tako želite optimizirati stroške gradnje ali upravljanja svojega premoženja, zmanjšati čas izpada v celotnem življenjskem ciklu in pridobiti dostop do novih železniških projektov.

NAŠE REŠITVE

Nudimo celovito paleto storitev, ki pokrivajo celoten življenjski cikel železniških projektov, od projektiranja, proizvodnje in gradnje do obratovanja in vzdrževanja.

NAČRtovanje projektov in nadzor

Naše storitve – kot so neodvisna varnostna ocena, neodvisni inženir, inšpekcijski pregled materiala, pomoč pri vodenju projekta, preizkušanje materiala in nadzor kakovosti – vam pomagajo preprečiti prekoračitev stroškov, zagotoviti skladnost s predpisi in zmanjšati operativne probleme z zagotavljanjem varnosti, kakovosti in zanesljivosti obratovanja.

PROIZVODNJA OPREME

Naše storitve – kot so ugotavljanje skladnosti proizvoda, upravljanje kakovosti dobaviteljev in certificiranje – zagotovijo, da vaši izdelki, naprave in sistemi dosežejo kakovost v vaši dobavni verigi.

Delovanje kot tretja stranka (priglašeni organ)

  • ISAIndependent Safety Assessment neodvisna varnostna ocena skladnosti z  CENELEC 50126, 50128 & 50129.
  • Akreditiran organ za interoperabilnost po direktivi 2008/57/EC (skladnost s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost).
  • Ocena skladnosti glede na nacionalne varnostne predpise.

Storitve za prevozna sredstva

  • Ocena skladnosti železniške cisterne po TPED in RID, ki jih izvedejo pristojni organ.

V pomoč organizacijam v železniškem sektorju izpolnjevati zahteve glede skladnosti, vključno z interoperabilnostjo, kakovostjo in varnostjo, hkrati pa zmanjševati tveganje, Bureau Veritas ponuja široko paleto storitev certificiranja:

  • certifikat IRIS (International Rail Industry Standard- Mednarodni standard za železniško industrijo);
  • ECM: Certificiranje delov, zadolženih za vzdrževanje;
  • certificiranje proizvajalcev varjenja po EN 15085 (evropski standard);
  • certificiranje SIL (varnostna integriteta) po CENELEC 50126, 50128 in 50129;
  • popolna ocena sistema vodenja.

Bureau Veritas izvaja tudi storitve certificiranja za preverjanje skladnosti s standardi Varnosti in zdravja pri delu (Kakovost, zdravje in varnost, okolje).