ŽELEZNIŠKI PROMET

ŽELEZNIŠKI PROMET
ZAGOTAVLJANJE VARNIH IN ZANESLJIVIH STORITEV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Železniški promet je v luči naraščajoče urbanizacije in onesnaževanja eden najboljših prometnih rešitev. Bureau Veritas vam pomaga pri zagotavljanju varnosti in skladnosti v vseh fazah izvajanja železniških projektov.

VAŠI IZZIVI

Železniški projekti so kompleksni, saj vključujejo več javnih in zasebnih zainteresiranih strani s različnimi potrebami in pričakovanji. Ker so dobavitelji razporejeni po vsem svetu, so dobavne verige zelo razvejane. Kot proizvajalec ali upravljavec železniške infrastrukture morate zagotoviti varno in zanesljivo infrastukturo, ki ustreza strogim standardom kakovosti. Prav tako želite optimizirati stroške gradnje ali upravljanja svojega premoženja, zmanjšati čas izpada v celotnem življenjskem ciklu in pridobiti dostop do novih železniških projektov.

NAŠE REŠITVE

Bureau Veritas nudi celovito paleto storitev, ki pokrivajo celoten življenjski cikel železniških projektov - od projektiranja, proizvodnje in gradnje do obratovanja in vzdrževanja.

NAČRtovanje projektov in nadzor

Naše storitve - kot so neodvisna varnostna ocena, neodvisni inženir, inšpekcijski pregled materiala, pomoč pri vodenju projekta, preizkušanje materiala in nadzor kakovosti – vam pomagajo preprečiti prekoračitev stroškov, zagotoviti skladnost s predpisi in zmanjšati operativne probleme z zagotavljanjem varnosti, kakovosti in zanesljivosti obratovanja.

PROIZVODNJA OPREME

Naše storitve – kot so ugotavljanje skladnosti proizvoda, upravljanje kakovosti dobaviteljev in certificiranje – zagotovijo, da vaši izdelki, naprave in sistemi dosežejo kakovost v vaši dobavni verigi.

Delovanje kot tretja stranka (priglašeni organ):

  • Priglašeni organ za interoperabilnost po direktivi 2016/797 (skladnost s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost).
  • Imenovani organ za ocenjevanje po nacionalnih predpisih.
  • Ocena skladnosti glede na nacionalne varnostne predpise.

Storitve za prevozna sredstva:

  • Ocena skladnosti železniške cisterne po TPED in RID, ki jih izvedejo pristojni organ.

V pomoč organizacijam v železniškem sektorju izpolnjevati zahteve glede skladnosti, vključno z interoperabilnostjo, kakovostjo in varnostjo, hkrati pa zmanjševati tveganje, ponuja Bureau Veritas tudi široko paleto storitev certificiranja:

  • certifikat IRIS (International Rail Industry Standard- Mednarodni standard za železniško industrijo);
  • certificiranje proizvajalcev varjenja po EN 15085 (evropski standard);
  • certificiranje SIL (varnostna integriteta) po CENELEC 50126, 50128 in 50129;
  • popolna ocena sistema vodenja.

Bureau Veritas izvaja tudi storitve certificiranja za preverjanje skladnosti s standardi varnosti in zdravja pri delu.