CBAM

CBAM 

MEHANIZEM ZA OGLJIČNO PRILAGODITEV NA MEJAH

DAVEK NA OGLJIK NA BLAGO, UVOŽENO NA ENOTNI EVROPSKI TRG 

CBAM je okoljski mehanizem, zasnovan v kontekstu Zelenega dogovora in podpore cilju ogljične nevtralnosti EU do l. 2050. Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) je orodje EU za določanje poštene cene emisij ogljika med proizvodnjo ogljično intenzivnega blaga, ki vstopa v EU in za spodbujanje bolj čiste industrijske proizvodnje v državah, ki niso članice EU. Postopno uvajanje mehanizma CBAM je v skladu s postopnim opuščanjem brezplačnega dodeljevanja pravic v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za podporo razogljičenja industrije EU. Uvozniki ogljično intenzivnega blaga bodo s polno uveljavitvijo uredbe CBAM morali kupiti kupone CBAM v vrednosti količine emisij CO2 po ceni, ki je komplementarna ceni emisij v že obstoječem sistemu emisijskih kuponov EU ETS. 

Uredba CBAM je uradno začela veljati dan po objavi v Uradnem listu EU 16. maja 2023. 

Prehodno obdobje teče od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025. V prehodnem obdobju CBAM bodo trgovci o emisijah, ki so del njihovega uvoza, za katerega velja mehanizem, le poročali, brez plačila kakršne koli finančne prilagoditve. Podjetja bodo tako imela dovolj časa za pripravo na nov sistem, hkrati pa bo to omogočilo natančno prilagoditev dokončne metodologije do leta 2026. Uvozniki blaga CBAM bodo sicer morali zbirati podatke za četrto četrtletje od 1. oktobra 2023, prva poročila pa bodo morali oddati do 31. januarja 2024. 

S 1. januarjem 2026 bo stopila v veljavo stalna faza z obveznostjo preverjanja tretjih oseb. 

REŠITEV 

Kakšne so zahteve za vključena podjetja? 

Registracija uvoznikov za namene poročanja (registracija bo potrebno izvesti kadarkoli v obdobju do prvega poročanja).

Uvozniki ogljično intenzivnega blaga bodo s polno uveljavitvijo uredbe CBAM morali kupiti kupone CBAM v vrednosti količine emisij CO2 po ceni, ki je komplementarna ceni emisij v že obstoječem sistemu emisijskih kuponov EU ETS. CBAM mehanizem se uporablja za blago, ki je navedeno v prilogi 1 uredbe CBAM, in sicer za cement, železo in jeklo, aluminij, električno energijo, gnojila in vodik (v nadaljevanju: blago CBAM). 

Cilj mehanizma je zagotoviti, da izdelki iz uvoza vsebujejo strošek ogljičnega odtisa, torej izenačitev obdavčitve domačih in uvoženih proizvodov ter preprečitev uhajanja ogljika zaradi selitve proizvodnje iz EU v druge države, ki so glede zmanjšanja emisij manj ambiciozne.   

STORITVE KI JIH PONUJAMO NAŠIM NAROČNIKOM 

Bureau Veritas ponuja naslednje storitve za podporo podjetjem pri izgradnji in izvajanju strategije CBAM: 

• neobvezna predhodna verifikacija glede na obvezno, ki jo predvideva stalni sistem; 

• dejavnosti analize vrzeli, da se ocenijo vrzeli pri izvajanju mehanizma CBAM, tako z upravnega kot tehničnega vidika skozi celotno prehodno fazo; 

• revizije druge strani vzdolž celotne vrednostne verige, da se preverijo evidence emisij toplogrednih plinov, izračuni, postopki poročanja; 

• seminarji. 

 

POGOSTA VPRAŠANJA 

Na katere sektorje vpliva mehanizem CBAM? 

CBAM mehanizem se uporablja za blago, ki je navedeno v prilogi 1 uredbe CBAM, in sicer za cement, železo in jeklo, aluminij, električno energijo, gnojila in vodik. 

Kako poročati? 

Za namene obveščanja uvoznikov o obveznosti poročanja je Evropska komisija v aplikaciji TARIC pripravila poseben opozorilni ukrep, vezan na blago CBAM, v postopku obdelave uvozne carinske deklaracije pa bodo deklaranti s strani carinskih organov  še posebej obveščeni o obveznosti poročanja. 

Obveznost poročanja ne velja za blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur.