SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SUIV ISO/IEC 27001:2022

Namen

Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci:

• Sposobni opisati namen in vsebino sistema upravljanja informacijske varnosti.
• Razumeli strukturo, zahteve in spremembe, ki jih prinaša nova izdaja standarda ISO/IEC 27001: 2022.
• Sposobni kvalitetno vrednotiti vzpostavljen sistem upravljanja informacijske varnosti in prepoznati priložnosti za izboljšave.
• Sposobni izvesti notranjo presojo (planiranje, priprava, izvedba in poročanje) v skladu z zahtevami standarda.

Komu je seminar namenjen

Bodočim notranjim presojevalcem sistema upravljanja informacisjke varnosti ISO/IEC 27001, skrbnikom SUIV, vodjem IT oddelkov, sistemskim administratorjem, IT revizorjem, odgovornim za vzpostavitev, vzdrževanje in nenehno izboljševanje SUIV in vsem tistim, ki se sicer ne bodo ukvarjali z notranjimi presojami vendar želijo biti del uspešnega in učinkovitega SUIV.

Vsebina seminarja

  • Sistem upravljanja informacijske varnosti -namen in prednosti
  • Standard ISO/IEC 27001:2022 - struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje
  • Presoja – planiranje, priprava, izvedba in poročanje
  • Praktične vaje in delavnice za razumevanje zahtev standarda in izvedbo presoje
  • Pisni preizkus znanja
  • Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek seminarja

Datum seminarja

V pripravi.