OCENA TVEGANJ (HACCP), ZAŠČITA ŽIVIL (TACCP) IN OBVLADOVANJE GOLJUFIJ (VACCP)

Namen

Seznaniti udeležence s pripravo učinkovitega plana za obvladovanje pričakovanih tveganj za varnost živil (HACCP); pričakovanih tveganj, povezanih z zaščito živil (TACCP); in pričakovanih tveganj, povezanih z goljufijami živil (VACCP).

Komu je seminar namenjen

- Odgovornim za sisteme vodenja varnosti živil.
- Vodjem in članom HACCP skupin.
- Odgovornim za varnost proizvodov, odgovornim za zaščito proizvodov (Product Defence) in odgovornim za obvladovanje goljufij proizvodov (Product Fraud).
- Vsem, ki se želijo seznaniti s problematiko obvladovanja tveganj varnosti živil, goljufij živil in zaščite živil.

Vsebina seminarja

Sistem HACCP (Hazard analysis and critical control points) – analiza tveganja splošno po Codex Alimentarius

Sistem TACCP (Threat Assessment and Critical Control Points) – analiza ogroženosti (food defence)

- Metodologija 

- Identifikacija in ocena ogroženosti 

- Preventivni ukrepi 

- Ukrepi zmanjševanja ogroženosti 

Sistem VACCP (Vulnerability Assessment and Critical Control Points) – analiza ranljivosti na potvorbe (food fraud)

- Metodologija

- Identifikacija in ocena ranljivosti za potvorbe

- Preventivni ukrepi 

- Ukrepi za zmanjševanja ranljivosti

Predznanje

Zaželeno je poznavanje načel HACCP ter načel dobre proizvodne in higienske prakse.

Datum seminarja

V pripravi.