SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE IATF 16949:2016

Namen

Udeleženci bodo: spoznali načela kakovosti v avtomobilski industriji, razumeli strukturo in zahteve standarda IATF 16949, sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo po zahtevah standarda IATF 16949.

Komu je seminar namenjen

Bodočim notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti po zahtevah IATF 16949.

Vsebina seminarja

Prvi dan:

  • Vodenje kakovosti v avtomobilski industriji
  • Standard IATF 16949 – struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje standarda
  • Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek

Drugi dan:

  • Zahteve IATF 16949 – povzetek vsebine prvega dne
  • Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje,
  • Notranja presoja po IATF 16949 – planiranje, priprava, izvedba, vrednotenje ugotovitev in poročanje
  • Ukrepi po presoji
  • Vaje (delo v skupinah)
  • Pisni preizkus znanja
  • Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek

Datum seminarja

V pripravi.