Image
Skrbni pregledi

DUE DILIGENCE

SKRBNI PREGLEDI ZA VARNEJŠE DELOVNO OKOLJE

Visok odstotek zaposlenih je na svojem delovnem mestu izpostavljen različnim tveganjem: fizikalnim, kemijskim in biološkim dejavnikom, škodljivim ergonomskim učinkom, nevarnostim nesreč in poškodb ter posledično psiho-socialnim dejavnikom tveganja.

Da bi delodajalci zagotovili varnost in zdravje svojih delavcev, morajo izvajati ukrepe, ki vključujejo obvladovanje tveganj pri delu, usposabljanje in redno obveščanje delavcev za varno delo, redne preglede delovne opreme in zagotavljanje potrebnih sredstev za ta namen.

Kljub strogim zakonodajnim zahtevam na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD) in varstva pred požarom (VPP) prihaja po vsem svetu do številnih delovnih nesreč, ki imajo v skrajnih primerih za delavca in delodajalca usodne posledice.

Kako se tveganjem izogniti?

Delodajalec lahko pravne, finančne, moralne in druge posledice, ki jih prinesejo delovne nesreče in poškodbe zaposlenih, omeji z izvedbo ustreznega due dilligence oz. slovensko skrbnega pregleda.

Due dilligence ali skrbni pregled pomeni nazoren pregled dokumentacije s področja VZD in VPP, proizvodnih procesov in postopkov ter drugih pogojev dela, ki ga za naročnika izvede neodvisna zunanja kontrolna organizacija.

Koristi DUE Dilligence

Strokovno izveden skrbni pregled prinese delodajalcu številne koristi, med drugimi:

 • opozoritev na neskladnosti in tveganja, ki ste jih sami spregledali,
 • izpolnitev zakonskih dolžnosti in zagotovitev varnih delovnih pogojev z največjo možno skrbnostjo,
 • zmanjšanje tveganj za pojav delovnih nesreč,
 • boljši izkoristek proizvodnih kapacitet,
 • nižje stroške povezane s prekinitvami delovnega procesa, bolniškimi staleži, regresnimi zahtevki, odškodninskimi in kazenskimi postopki,
 • višjo produktivnost in boljši poslovni rezultat organizacije,
 • večje zaupanje in zadovoljstvo zaposlenih,
 • boljši ugled organizacije v javnosti.

Način izvedbe due dilligence ali skrbnega pregleda

Izvedba skrbnega pregleda za področje varnosti in zdravja pri delu je podobna izvedbi okoljskega skrbnega pregleda. Naš postopek dela zajema naslednje korake:

 • opredelitev namena in ciljev pregleda,
 • opredelitev obsega pregledane dokumentacije s področja VZD in VPP,
 • pregled dokumentacije ter zbirke podatkov o poškodbah,
 • razgovori s ključnimi kadri,
 • pregled objekta in proizvodnih prostorov na lokaciji naročnika,
 • ugotavljanje in vrednotenje odgovornosti naročnika,
 • predlog ukrepov in poročanje.

Po opravljenem skrbnem pregledu vam svetujemo, kako ravnati v primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma neskladnosti, podamo oceno stroškov ter časovni okvir za odpravo nepravilnosti.

 

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

 

 • BOGATE IZKUŠNJE

  Visoko usposobljeni strokovnjaki izvedejo vsako leto več kot 3.000 skrbnih pregledov, naročenih s strani manjših kupcev za posamične objekte in mednarodnih investitorjev za oceno okoljskih vplivov industrijskih objektov, ki imajo številne lokacije po vsem svetu.

 • VODILNI POLOŽAJ

  Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša na področju preverjanja in potrjevanja shem trajnostnega razvoja, ravnanja z okoljem in družbene odgovornosti.

 • MEDNARODNA PREPOZNAVNOST

  Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • GLOBALNA MREŽA PRESOJEVALCEV IN KONTROLORJEV

  Bureau Veritas je s 1.400 pisarnami in laboratoriji ter 75.000 zaposlenimi prisoten v več kot 140 državah vsega sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR VZD IN VPP
041 344 778