ISCC EU

ISCC

KAJ JE ISCC?

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) je organizacija ustanovljena in delujoča z namenom, da ponudi mednarodni sistem za certificiranje biomase in bioenergije, ki je praktičen in transparenten.

Glavni cilji ISCC sistema so:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
  • trajnostno obdelovanje kmetijskih površin,
  • varovanje naravnega življenjskega okolja,
  • trajnostna pridelava z upoštevanjem socialnega vidika.

ISCC Plus omogoča, da že certificirane organizacije po ISCC shemi razširijo certifikacijo trajnostne proizvodnje na ostale proizvode. Tako lahko na primer oljarna certificirana po ISCC, ki proizvaja olje za predelavo v biogorivo iz različnih surovin, po novi shemi ISCC Plus certificira tudi trajnostno proizvodnjo ostalih proizvodov – olja za prehrano, ostankov procesa stiskanja, ki se uporabljajo za živalsko krmo in kemijskih stranskih proizvodov.

Vsi ti proizvodi zaradi uporabe trajnostno pridelanih surovin in kontrole notranjih procesov v organizaciji, ki upoštevajo pravila masnega bilanciranja in izračuna izpustov toplogrednih plinov ter ostale zahteve trajnostne proizvodnje po sistemu ISCC, lahko zagotovijo sledljivost po celotni dobavni verigi. Seveda je lahko po ISCC Plus certificirana tudi organizacija, ki s svojo dejavnostjo ni vezana samo na proizvodnjo biomase in biogoriva.

ISCC Plus ponuja novo priložnost za proizvajalce surovin, proizvodne obrate, ki imajo široko paleto proizvodov in zagotavlja strankam na vseh nivojih trajnostne verige, kakor tudi končnim uporabnikom, trajnostno pridelane proizvode. Uporabnost nove sheme je zelo široka in omogoča organizaciji, da z enim certifikatom in implementiranim sistemom trajnostne proizvodnje pokrije več področij.

Z upoštevanjem zahtev sistema za certificiranje biomase ISCC Plus se tako lahko certificira tudi trajnostna proizvodnja in dobava trdnih biogoriv ter biomase, kar je ob naraščajočem trgu in rabi trdne biomase za energetske namene vsekakor dobrodošlo. Uporaba sistema zagotavlja končnim porabnikom, da se proizvod, ki ga uporabljajo, ni pridelal in proizvedel na način, ki bi bil škodljiv okolju in ne bi upošteval tudi socialnih vidikov proizvodnje. Prav socialni vidik je tisti, ki loči  ISCC od ostalih primerljivih shem, saj so socialna merila trajnostne proizvodnje zelo visoka.

Da je certificiranje trajnostnih meril prava pot, kaže tudi naglo naraščajoče število certificiranih organizacij pri ISCC. Nova možnost ISCC Plus bo uporabnost sistema zagotovo še okrepila in povečala krog uporabnikov in strank, ki zaupajo tako certificiranim proizvodom.

KONTAKTIRAJTE NAS

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323