IFS ESG Check

Ocena IFS ESG CHECK

Orodje za oceno in preverjanje trajnostnega poslovanja organizacij

Zahteve na področju trajnostnega poslovanja postajajo vse strožje. Stranke in drugi zainteresirani deležniki pričakujejo od organizacij vse večjo preglednost poslovanja z vidika okoljskih, družbenih in upravljavskih vprašanj (ESG).

Na drugi strani predstavlja razumevanje predpisov in sistematično ter učinkovito izvajanje ukrepov mnogim organizacijam, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, velik izziv.

Rešitev: IFS ESG Check

V ta namen je IFS razvil orodje IFS ESG Check, ki organizacijam omogoča transparenten prikaz obstoječega stanja in možna področja za izboljšanje zavezanosti podjetij okoljskim, družbenim in upravljavskim vidikom.

IFS ESG Check je prilagojen malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo načela ESG vključiti v svojo poslovno strategijo ter nenehno izboljševati svoj sistem trajnostnega upravljanja. IFS ESG Check se lahko uporablja v podjetjih, ki so že certificirana po IFS, lahko se pa uporabi tudi kot samostojen standard za organizacije, ki nimajo certifikata IFS.

Uvedba IFS ESG Check bo koristila predvsem organizacijam, ki so že certificirane po IFS, saj se ocena lahko izvede ob presoji IFS, kar poviša dodano vrednost presoje.

Prednosti ocene IFS ESG Check

Z oceno IFS ESG Check organizacija:

  • pridobi pregled nad svojim sistemom vodenja trajnosti,
  • pripravi se na zakonodajo s področja trajnostnega poslovanja in zahteve skrbnega pregleda,
  • deležnikom verodostojno prikaže svojo zavezanost načelom ESG,
  • si zagotovi zanesljive informacije, ki jih je preveril neodvisni presojevalec,
  • sistematično spremlja svoj napredek pri ESG ciljih,
  • pridobi koristne usmeritve za nadaljnjo trajnostno rast. 

Samooocena IFS ESG Check

Dokumentacijo za samooceno lahko pridobite na strani https://www.ifs-certification.com/en/esg-check-module. Za vse dodatne informacije o samooceni in preveritveni presoji s strani neodvisnega strokovnjaka nam pišite. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOJANA KLANČAR
PRODAJA CERTIFICIRANJA SISTEMOV VODENJA
01 475 76 74