ISO 50001 ZMANJŠAJTE PORABO ENERGIJE S SISTEMOM VODENJA ISO 50001

ISO 50001
ZMANJŠAJTE PORABO ENERGIJE S SISTEMOM VODENJA ISO 50001

ISO 50001 je odličen način za upravljanje stroškov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.  Poraba energije je postala eden od ključnih dejavnikov za organizacije, varčevanje z energijo pa znižuje tudi vaše obratovalne stroške. Manjša poraba energije pomeni tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in večjo skrb za naravne vire in varovanje okolja.

Predvideva se, da bo ISO 50001 vplival na 60% prihranek celotne svetovne porabe energije.

ISO 50001 je mednarodno priznani standard za sistem upravljanja z energijo (EnMS), ki ga je objavil ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo).

Koristi implementacije sistema upravljanja z energijo

Z izvajanjem sistema vodenja ISO 50001 organizacije pridobijo trdno konkurenčno prednost in dosegajo znatne prihranke.

Energetsko intenzivne panoge in drugi sektorji lahko dosežejo znatne izboljšave pri porabi energije z optimizacijo njihove porabe in uporabo večjega deleža obnovljive energije:

  • objektiven in izčrpen pogled na rabo in porabo energije,
  • projekcija prihodnje porabe in seznam možnosti varčevanja,
  • hierarhija porabe energije za usmerjanje prizadevanj za izboljšanje,
  • vzpostavitev izhodiščne rabe in porabe energije ter spremljanje nadaljnega izboljševanja,
  • motivacijski vzvod za zaposlene,
  • orodje za poročanje deležnikom,
  • dokaz o zavezanosti k trajnosti.

ISO 50001 je možno integrirati v obstoječe sisteme vodenja kakovosti, varnosti in zdravja pri delu in okolja, v vseh tipih organizacij, ki želijo izboljšati in spremljati svojo energijsko učinkovitost.

Integrirani sistemi upravljanja se lahko certificirajo hkrati v okviru iste presoje, s čemer optimizirate stroške.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Dokažite skladnost z mednarodnimi standardi

Skladnost z ISO 50001 pokaže, da se vaša organizacija zavzema za stalno izboljševanje svojerabe in porabe energije.

Izkoristite izkušnje pionirja v industriji

Bureau Veritas je junija 2011 podelil prvi ISO 50001 certifikat na svetu in sicer partnerju

Reliance Infrastructure za njihovo elektrarno v Danahu, Indiji.

Naša poslovna kultura in aktivnosti zasledujejo etični kodeks  Bureau Veritas.

Poštenost, profesionalnost in dodana vrednost so ključna načela pri vseh naših poslovnih odnosih z našimi strankami

Znak, ki dokazuje zavezo vaše organizacije k odličnosti

Certifikat Bureau Veritas je priznan in spoštovan po vsem svetu kot cenjen simbol zanesljivosti, trajnosti in zaupanja.

Naučite se razvijati in nadzirati sistem upravljanja z energijo z našimi seminarji usposabljanja

Poleg certifikacijskih storitev zagotavljamo tudi ustrezne programe usposabljanja za izvajanje in vzdrževanje sistema vodenja ISO 50001.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
01 475 76 54