SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 22000:2018 IN FSSC 22000 v6 Food Manufacturing and Packaging

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci: razumeli strukturo, načela in zahteve standarda ISO 22000:2018 & FSSC 22000 v6 ter njegovo smiselno uporabo pri presojah; sposobni planirati notranje presoje; sposobni sodelovati pri presoji sistema vodenja varnosti živil; sposobni prepoznavati dobre in šibke točke sistema vodenja varnosti živil; sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sisteme vodenja varnosti živil in sisteme vodenja kakovosti, vodjem in članom HACCP skupin, bodočim notranjim presojevalcem sistemov vodenja varnosti živil in vsem, ki želijo pridobiti znanja s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja sistemov vodenja varnosti živil.

Vsebina seminarja

  • Zakaj presoje sistema vodenja varnosti živil
  • Zahteve standardov ISO 22000:2018 in FSSC 22000 v6 – podroben pregled
  • Primeri za razumevanje zahtev standardov in vaje
  • Tehnike presojanja – izdelava načrta notranjih presoj, izbira notranjih presojevalcev, tehnike komuniciranja, poročanje
  • Praktične vaje in povzetek
  • Pisni preizkus znanja


!Na seminar obvezno prinesite s seboj naslednje dokumente:

- Standard ISO 22000:2018 – vsi udeleženci

- Tehnično specifikacijo ISO/TS 22002-1:2009 – udeleženci iz podjetij proizvodnje živil, certificiranih po standardu FSSC Food Manufacturing

- Tehnično specifikacijo ISO/TS 22002-4:2014 - udeleženci iz podjetij proizvodnje embalaže in/ali embalažnih materialov, certificiranih po standardu FSSC Packaging

- FSSC 22000 v6 Part II Requirements for certification, dostopno na spletni strani: https://www.fssc.com/schemes/fssc-22000/documents/fssc-22000-version-6/

Datum seminarja

V pripravi.