Image
CERTIFICIRANJE TLAČNE OPREME

TLAČNA OPREMA
PERIODIČNI PREGLEDI IN PRESKUSI OPREME POD TLAKOM

POSLOVNI IZZIV

Oprema pod tlakom predstavlja visoko nevarnost zaradi pritiska, pod katerim obratuje. Nepričakovane eksplozije so pogosto vzroki hudih nesreč. Tudi nenevarni plini in tekočine, kot sta zrak in voda, lahko postanejo vir nezgod, povezanih s tlačno opremo. Lastnik opreme pod tlakom je kontrolnemu organu, imenovanemu za opravljanje pregledov tovrstne opreme, dolžan omogočiti izvedbo rednih periodičnih pregledov in preskusov, da bi se izognili tveganjem in nevarnostim.

REŠITEV

Zakonska podlaga Bureau Veritas, d. o. o., je organ, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo RS imenovalo za izvajanje pregledov in preskusov opreme pod tlakom v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur.l. RS št. 92/2008).

Za opravljanje pregledov opreme pod tlakom smo akreditirani kontrolni organ tipa A po SIST EN 17020.

Slovenska akreditacija nam je izdala akreditacijsko listino št. K-001.

Katere vrste opreme pod tlakom je potrebno periodično pregledovati?

– kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja: generatorji pare, sterilizatorji, avtoklavi, procesni reaktorji;

– tlačne posode za vročo vodo in paro, za tehnične pline, za utekočinjene pline iz zraka, za utekočinjene naftne pline;

- izmenjevalniki toplote, enostavne tlačne posode, uparalniki za hladilne pline, za zemeljski plin.

– cevovodi za tehnične pline, za utekočinjene pline iz zraka, za zemeljski plin, za vročo vodo in paro, za vročevodno daljinsko ogrevanje, za amonijak …

– varovalna oprema in tlačni pribor: varnostni ventili.