OKOLJSKA DEKLARACIJA PROIZVODA EPD®

OKOLJSKA DEKLARACIJA PROIZVODA EPD®

Preverjanje vpliva izdelka in storitev na okolje

Pri nabavnih odločitvah postaja vse pomembnejši kriterij odločitve vpliv ponudnika, njegove organizacije, izdelka ter storitve na okolje. Ponudniki zato iščejo rešitve, kako na visoko konkurenčnem trgu kupcem in drugim zainteresiranim dokazati družbeno odgovoren in okolju prijazen način delovanja. Informacije morajo temeljiti na znanstvenih, preverljivih in primerljivih podatkih, da zainteresirane strani lahko objektivno ocenijo in kupci lahko sprejmejo svoje odločitve o nakupu.

Okoljska deklaracija proizvoda EPD®

Okoljska deklaracija proizvoda EPD® (Environmental product declaration) je mednarodna shema, ki jo je razvilo švedsko združenje Swedish Environmental Management Council. Inovativno orodje je v celoti skladno z okoljsko politiko EU. Z EPD® se dokazuje trajnostno rabo naravnih virov in obvladovanje vplivov proizvoda na okolje. EPD® podaja opis proizvoda in emisije povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu, kar temelji na rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla LCA (Life cycle assessment). Gre za prostovoljno okoljsko deklaracijo, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem ciklu proizvoda. EPD® omogoča primerjavo vpliva na okolje in izrabo naravnih virov med proizvodi z isto funkcijo. EPD® temelji na merilih objektivnosti, primerljivosti in verodostojnosti.

Okoljska deklaracija proizvoda se uporablja za vse izdelke in storitve ne glede na njihov namen ter uporabo. Primerna je za ocenjevanje izdelkov in storitev vzdolž celotne proizvodne verige od pridobivanja primarnih surovin do končne potrošnje.

Bureau Veritas je pooblaščen s strani mednarodnega sistema EPD® International System za preverjanje in ocenjevanje proizvodov in izdaje okoljskih deklaracij EPD®.

Naša metodologija

Certifikat EPD® se izda po preverjanju, ki ga opravi pooblaščeni presojevalec Bureau Veritas po naslednjih korakih:

 • Predhodno preverjanje dokumentacije
 • Preverjanje na terenu
 • Potrditev in izdaja okoljske deklaracije proizvoda

Postopek potrjevanja potrjuje, da:

 • je analiza življenjskega cikla proizvoda LCA v skladu s standardi ISO 14040, ISO 14044 in ustreznimi zahtevami za izbrano kategorijo proizvodov; študija LCA omogoča spremljanje celotnega toka podatkov do končne obdelave,
 • je kontekst EPD proizvoda preverjen, verificiran in v skladu z zahtevami standarda.
Kakšne koristi prinaša izveden EPD®?

Organizacija, ki se loti postopka izvedbe okoljske deklaracije proizvoda:

 • kupcu dokaže, kako izdelek vpliva na okolje, s čimer mu olajša izbiro med različnimi ponudniki,
 • okrepi svojo zavezanost trajnosti in le-to na ustrezen način sporoči tudi javnosti,
 • se lahko odzove na razpise zelenih javnih naročil,
 • uvede sistem nenehnih izboljšav na področju ravnanja z okoljem in 'okoljske kakovosti' njenih izdelkov in storitev.
Zakaj izbrati Bureau Veritas?
 • VODILNI V SVETU

  Bureau Veritas je vodilni ponudnik storitev na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti.

 • MEDNARODNA MREŽA

  Bureau Veritas deluje v več kot 140 državah po vsem sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer. Zaupalo nam je že preko 400.000 strank.

 • STROKOVNO ZNANJE

  Bureau Veritas se ponaša s kompetentnimi strokovnjaki in globokim poznavanjem področja ocenjevanja življenjskega cikla.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kakšni so referenčni standardi EPD®?

EPD® temelji na mednarodnih in tehničnih standardih, kot so:

 • ISO 14025: 2006 - Okoljske označbe in deklaracije - Okoljske deklaracije tipa III - Načela in postopki, 
 • ISO 14040 - Ravnanje z okoljem - Ocena življenjskega cikla - Načela in okvirji,
 • ISO 14044 - Ravnanje z okoljem - Ocena življenjskega cikla - Zahteve in smernice,
 • Splošna navodila programa za okoljsko deklaracijo proizvodov,
 • Referenčna pravila/zahteve za posamezno kategorijo izdelkov.

Kaj je analiza življenjskega cikla izdelka LCA?

Analiza življenjskega cikla LCA je metodologija, ki se uporablja za analizo okoljskih posledic izdelka v vseh fazah njegovega življenjskega cikla.

Okoljske posledice zajemajo vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, emisije CO2 in drugih nevarnih snovi v vseh fazah od pridobivanja surovin, predelave materialov, proizvodnje, distribucije, uporabe in izteka življenjske dobe izdelka.

Analiza LCA nam daje možnost primerjanja, kako različni izdelki in tehnološki postopki vplivajo na okolje ter možnost ocenjevanja napredka. Zagotovi nam podatke za izračun ogljičnega odtisa ter daje osnovo za izdajo okoljske deklaracije proizvoda EPD®.