CIRCULAR

Whitepaper

CIRCULAR+
nov pristop k trajnostnemu poslovanju

Jan. 9 2020

V boju proti količini odpadkov in podnebnim spremembam je postal trajnostni razvoj ena od ključnih usmeritev gospodarstva. Organizacije iščejo različne rešitve, kako svoje poslovanje prilagoditi izzivom, ki jih prinašajo okoljske spremembe.

Naša rešitev, Circular+ gradi uspešen model krožnega gospodarstva z nizom korakov za trajnostne rešitve, saj organizacijam ponuja način, da svoje procese korak za korakom preoblikujejo in tako postopoma utrdijo svojo zavezo krožnemu gospodarstvu. Paleta izdelkov in storitev verificiranja, certificiranja in presoje organizacijam omogoča, da se s primerno hitrostjo lotijo tako posameznih procesov kakor tudi celotnih poslovnih modelov, razkrivajo probleme v dobavni verigi in izboljšujejo transparentnost.

Circular+ omogoča razvoj trdnega pristopa, ki je učinkovit za vaše poslovanje. Procesne presoje in certificiranje sistemov vodenja vam prinašajo vzvode za identificiranje težav v organizaciji, poročanje o učinkovitosti kontrol in spremljanje doseganja ciljev skozi čas. To vam bo pomagalo uresničiti rezultate in usmeriti svojo organizacijo proti poslovnemu modelu krožnega gospodarstva.

Bureau Veritas ponuja širok nabor programov presoje in certificiranja trajnosti, s katerimi zagotavljate skladnost in nenehne izboljšave v celotni dobavni verigi. Izkušeni presojevalci so strokovnjaki za vse standarde povezane z okoljsko in družbeno odgovornostjo.

Izpolnite obrazec za prenos dokumenta: