KEMIČNA IN FARMACEVTSKA INDUSTRIJA

KEMIČNA IN FARMACEVTSKA INDUSTRIJA
PODPIRAMO VAS V FAZI IZGRADNJE IN OBRATOVANJA

Kemična in farmacevstka panoga sta zaradi narave svojih proizvodov in procesov strogo nadzorovani in zakonsko regulirani. V kolikor vaša organizacija deluje v panogi proizvodje farmacevtskih ali kemičnih izdelkov, se morate zavedati pomembnosti pozornega in varnega upravljanja s kakovostjo, varnostjo in zdravjem ter okoljskimi vplivi med celotnim procesom proizvodnje.

Lahko vam ponudimo globalno strokovnost in pomoč s storitvami kot so kontrole in presoje, meritve, analize tveganja in druga tehnična strokovna mnenja ali podporo pri certificiranju vaših sisemov in procesov.

REACH direktiva

Bureau Veritas vam lahko pomaga pri določanju vaših obveznosti REACH v skladu z vašimi izdelki. Za trgovce na drobno, blagovne znamke in uvoznike nudimo stroškovno učinkovite rešitve za usposabljanje za ozaveščanje s testiranjem za SVHC (substanca z visokim tveganjem). Naša svetovalna storitev EU REACH omogoča enostaven dostop do strokovnjakov, ki vam lahko svetujejo pri upravljanju REACH.

Kontrola kakovosti in količine kemikalij

Poskrbimo za kontrolo kakovosti in količine vaših pošiiljk.

ATEX

Z našimi strokovnjaki za protieksplozijsko zaščito poskrbimo za varnost in certificiranje vaših laboratorijev ter drugih eksplozijskih con. Usposabljamo tudi vzdrževalce ATEX.

Gradnja in upravljanje infrastrukturnih objektov

Na področju gradnje in upravljanja vaših projektov vam nudimo strokovno pomoč tako v fazi izgradnje kot v fazi obratovanja vaše infrastukture.

HSE

Naši varnostni inženirji poskrbijo za zakonsko skladnost vaših postopkov varnosti in zdravja pri delu, opravijo HSE in okoljski skrbni pregled (t.i. DUE DILLIGENCE) vaše infrastukture, svetujemo vam pri upravljanju varnosti in zdravja vaših zaposlenih ter poskrbimo za aktivno požarno zaščito vaših prostorov.

Tlačne posode

Certificiramo in kontroliramo skladnost vaših tlačnih posod z zakonskimi regulativami in standardi varnosti ter kakovosti.