Image
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM

Poskrbite za varnost svojih zaposlenih, obiskovalcev in strank.

Skrb za zdravje in varnost na delovnem mestu je dolžnost in moralna odgovornost  delodajalca.

Varnost in zdravje na delovnem mestu sta pomembna, saj skrbita tudi za dobro počutje zaposlenih, obiskovalcev in strank.

POMEMBNOST VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

Zbornica varnosti in zdravja pri delu je ocenila stroške zaradi slabih praks vodenja varnosti in zdravja pri delu na povprečno 4 odstotke BDP. Na ravni EU vsako leto zaradi dela življenje izgubi 167.000 delavcev, od teh jih 4,5 odstotke umre zaradi delovnih nesreč, 95,5 odstotka delavcev pa zaradi bolezni, povezanih z delom.

Ne samo, da sta zdravje in varnost zaposlenih v podjetjih dolžnost delodajalca in način za povečanje varnosti zaposlenih, temveč tudi pomagata pri izboljšanju produktivnosti in kakovosti izdelkov.

ZDRAVSTVENI IN VARNOSTNI PREDPISI IN ZAKONODAJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu velja za vse delodajalce in zaposlene. V njem so določene pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Zakon določa, da je delodajalec odgovoren za zaščito svojih zaposlenih. Zaposleni so odgovorni za zdravje in varnost, delodajalec pa jih je dolžan o teh obveznostih obvestiti in jim nuditi delovne pogoje, ki so varni in zdravju nenevarni.

DOSEŽITE SKLADNOST Z ZDRAVSTVENIMI IN VARNOSTNIMI PREDPISI IN STANDARDI

Delovno mesto in okolje močno vplivata na zdravje, dobro počutje, moralo in produktivnost delavcev, pogodbenikov in obiskovalcev. Organizacije se čedalje bolj zavedajo, da se je treba odzvati na izzive zagotavljanja varnosti delovnih mest in delovnega okolja ter obvladati tveganja z izpolnitvijo vseh zakonskih zahtev.

BUREAU VERITAS - STROKOVNJAKI ZA ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU

Bureau Veritas vam na podlagi dolgoletnih izkušenj iz globalnih trgov, ponuja učinkovite rešitve, ki vam pomagajo z:

  • identifikacijo oziroma odkrivanjem nevarnosti;
  • ugotavljanjem kdo od zaposlenih bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
  • oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;
  • odločitvijo o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
  • odločitvijo o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
  • svetovanjem na področju učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Ponujamo rešitve za usposabljanje na področju zdravja, varnosti in okolja, ki so oblikovane tako, da ustrezajo posebnim predpisom v vaši panogi. Usposabljanje je zasnovano tako, da ustreza vašim zahtevam in zagotavlja, da je vaše podjetje varnejše, bolj produktivno in konkurenčno.

Poleg zdravstvenih in varnostnih storitev na delovnem mestu je Bureau Veritas vodilno podjetje na področju testiranja, inšpekcijskih pregledov in certificiranja (TIC). Z več kot 190 leti izkušenj, vam lahko pomagamo tudi na drugih področjih vašega poslovanja.

 

PRIDOBITE NEOBVEZUJOČO PONUDBO

KLIKNITE TUKAJ

NAŠE STORITVE ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI VARNOSTI IN ZDRAVJU NA DELOVNEM MESTU: