Družbena odgovornost

ISO 26000

Priporočila za družbeno odgovorno delovanje

 

 

Organizacije v svojem delovanju niso izolirane, zato njihov odnos do družbe in okolja, v katerem delujejo, predstavlja kritični faktor za učinkovito nadaljne delovanje. Prav tako se vse več uporablja tudi kot kazalnik njihove splošne učinkovitosti.

KAJ JE ISO 26000?

ISO 26000 predstavlja priporočila za družbeno odgovorno delovanje organizacij in podjetij. To pomeni transparentno delovanje v skladu z etičnimi standardi, ki prispevajo k boljšemu zdravju in blagostanju v družbi.

ISO 26000 predstavlja priporočila in ne zahteve, zato se po njem ni možno certificirati kot po drugih bolj poznanih standardih ISO. Namesto tega pomaga razjasniti, kaj je družbena odgovornost, pomaga podjetjem in organizacijam, da načela prenesejo v učinkovite ukrepe. ISO 26000 deli najboljše prakse v zvezi z družbeno odgovornostjo na svetovni ravni. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na njihovo dejavnost, velikost ali lokacijo.

Standard je bil lansiran leta 2010 kot posledica petletnih pogajanj med različnimi zainteresiranimi stranmi po svetu. V njegov razvoj so bili vključeni predstavniki vlade, nevladnih organizacij, industrije, skupin potrošnikov in delavskih organizacij po vsem svetu, kar pomeni, da ima mednarodni konsenz.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047