Image
INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA VERIFICIRANJE INFRASTURKTURE IN TIRNIH VOZIL

INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
VERIFICIRANJE INFRASTURKTURE IN TIRNIH VOZIL

Glavni pravni akt Evropske unije, ki opredeljuje interoperabilnost, je Direktiva EU 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji, s katero se državljanom Evropske unije, gospodarskim subjektom, regionalnim in lokalnim organom v celoti omogoči, da uživajo koristi območja brez notranjih meja. Zahteva se zlasti združljivost med železniško infrastrukturo in vozili ter medsebojno povezovanje informacijskih in komunikacijskih sistemov upravljavcev železniške infrastrukture in prevoznikov.

Bureau Veritas, d.o.o. je priglašeni organ za interoperabilnost železniškega sistema znotraj Skupnosti, v skladu z Direktivo 2016/797, številka priglašenega organa 2129. V okviru pristojnosti izvajamo ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti za uporabo in ES verifikacije železniških podsistemov:

  • infrastruktura,
  • energija,
  • vodenje-upravljanje in signalizacija,
  • tirna vozila.

Bureau Veritas, d.o.o. je tudi imenovani organ za ocenjevanje skladnosti po nacionalnih predpisih.


SEZNAM IZDANIH POTRDIL O VERIFIKACIJI, SKLADNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA UPORABO TER IZJAV O VMESNIH VERIFIKACIJAH

Image
interoperabilnost železniškega prometa

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN HOČEVAR
TEHNIČNI VODJA
051 335 674