ČOLNI IN PLOVILA ZA REKREACIJO

ČOLNI IN PLOVILA

Čoln lahko uporabljate v osebni namen za šport in razvedrilo ali v gospodarski namen in ga oddajate v najem. V vsakem primeru čoln lahko izpluje iz pristanišča le, če:

 • je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
 • je zanj izdano dovoljenje za plovbo in
 • ga upravlja usposobljena oseba.

Bureau Veritas, d.o.o. je pooblaščen klasifikacijski zavod z vsemi potrebnimi pooblastili s strani Republike Slovenije za pregledovanje plovil na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bureau Veritas z dne 24. 06. 2005 in 141. člena Pomorskega zakonika (Ur. l. RS, št. 26/01, 21/02). Storitev se izvede na podlagi Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Ur. l. RS, št. 25/2008), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Ur. l. RS, št. 3/10), Zakona o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS 30/02) ter tehničnih predpisov Bureau Veritas d.o.o. za plovila do dolžine 24 metrov.

Pregled čolna je lahko:

 • osnovni (čoln še ni bil registriran),
 • redni (periodika pregledov je lahko 2 ali 5 let, odvisno od namembnosti čolna) ali
 • izredni (narejene so bile določene spremembe na plovilu).

Naše storitve pregledov plovil, ki ne služijo javnemu prevozu potnikov, zajemajo:

 • izmere čolnov, pri čemer se ugotavlja tonaža in dolžina plovila,
 • pregled ustreznosti konstrukcije in kakovosti izdelave čolna (motorni čoln, jadrnica, napihljiv čoln s trdim dnom) ali plavajoče naprave (splavi, pontoni, plavajoči pomoli),
 • ugotavljanje plovnih lastnosti plovila ali plavajoče naprave,
 • ugotavljanje stanja pogonskih in drugih naprav,
 • ugotavljanje kakovosti, količine ter razporeda predpisane opreme glede na območje plovbe in namembnost plovila.

Na podlagi naših storitev tako izdajamo različna potrdila oz. spričevala:

 • izmeritveno spričevalo plovila,
 • potrdilo o ustreznosti konstrukcije in kakovosti izdelave plovila,
 • zapisnik o pregledu.

PREGLED ČOLNOV ZA PREVOZ POTNIKOV

Poleg čolnov za osebni in gospodarski namen pregledujemo tudi čolne za prevoz potnikov in potniške ladje do dolžine 24 metrov. Plovila za namen prevažanja potnikov morajo opraviti pregled vsako leto, da se zagotovi optimalno varnost potnikov. V pregled je zajetih več točk:

 • o sposobnosti plovbe potniške ladje krajše od 24 metrov, ki prevaža več kot 12 potnikov;
 • o izmeritvi tonaže potniške ladje krajše od 24 metrov, ki prevaža več kot 12 potnikov;
 • o tovorni črti potniške ladje krajše od 24 metrov, ki prevaža več kot 12 potnikov;
 • o preprečevanju onesnaževanja z olji (ki imajo pogonski stroj s skupno močjo na gredi 220 kW ali več);
 • o sposobnosti morske ladje za plovbo (ladje z bruto tonažo manj kot 500, za katere ne velja Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju in opravlja mednarodna ali potovanja v teritorialnih in notranjih morskih vodah RS).

KAJ POTREBUJETE ZA TEHNIČNI PREGLED ČOLNA PRI BUREAU VERITAS?

Lastnik čolna mora tehničnemu pregledniku na vpogled zagotoviti naslednjo dokumentacijo: vpisni list za čoln, tehnično dokumentacijo plovila z ustreznimi certifikati ali spričevali, zavarovanje za čoln.

Preglednik Bureau Veritas si bo nato v prisotnosti lastnika ali pooblaščenca ogledal plovilo, do katerega mu mora naročnik pregleda omogočiti dostop, in predhodno sporočiti lokacijo ogleda.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas opravlja preglede plovil na območju celotne Slovenije in po predhodnem dogovoru tudi v bližnji tujini (Hrvaška in Italija). Čolna vam zato ni potrebno peljati do kapitanije, ampak na kapitaniji le na podlagi dokumentov o pregledu čolna podaljšate dovoljenje za plovbo v vpisnem listu vašega plovila.

Naše največje prednosti so:

 • visoka usposobljenost,
 • osebni pristop,
 • ogled na domu (ali drugem dogovorjenem mestu).

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR VZD IN VPP
041 344 778