SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015

Namen

Udeleženci bodo spoznali 7načel vodenja kakovosti, razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001:2015,spoznali procesni pristop, spoznali vlogo in odgovornosti presojevalca,sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja kakovosti pozahtevah standarda ISO 9001:2015.

Komu je seminar namenjen

Bodočim notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti, notranjim presojevalcem, ki že daljčasa niso presojali, in bi se radi seznanili z zahtevami standarda ISO9001:2015 ter nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje, odgovornim zavzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti, predstavnikom vodstva zakakovost, vodjem kakovosti in vsem, ki želijo biti del uspešnega inučinkovitega sistema vodenja kakovosti.

 

Vsebina seminarja

Prvi dan:

 • Vodenje kakovosti
 • Standard ISO 9001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
 • Primeri za razumevanje standarda
 • Vaja
 • zaključna diskusija.

Drugi dan:

 • Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje
 • Presojevalec – vloga in odgovornosti
 • Vodenje procesa presoje
 • Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
 • Poročanje
 • Ukrepi po presoji
 • Pisni preizkus znanja

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
Junij 04, 2024 09:00 Junij 05, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava