KULTURA VARNOSTI HRANE

Namen

Udeležence seznaniti z modelom kulture varnosti hrane, ki pomaga podjetju ocenjevati, kolikšna zavezanost do kakovosti in varnosti živil je prisotna v podjetju ter kako to zavezanost še povečevati in izboljševati.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjem najvišjemu vodstvu, odgovornim za sisteme vodenja varnosti in kakovosti živil, vodjem in članom HACCP skupin, lastnikom/skrbnikom procesov v podjetju ter vsem ostalim na vodstvenih funkcijah in zaposlenim v podjetju

Vsebina seminarja

  • Kaj je kultura varnosti hrane
  • Ključni vidiki, ki določajo kulturo varnosti hrane
  • Modeli ocenjevanja kulture varnosti hrane
  • Načrt razvoja in izboljševanja kulture varnosti hrane
  • Načini preverjanja kulture varnosti hrane na presojah
  • Povzetek vsebine in zaključek 

Datum seminarja

V pripravi.