Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja ISO 22301

ISO 22301
Sistem vodenja neprekinjenega poslovanja

POSLOVNI IZZIV

Nepričakovani pripetljaji kot so naravne nesreče, epidemije in pandemije, nezgode na delovnem mestu, izpadi električne energije ali internetne povezave idr. lahko resno ogrozijo obstoj naše organizacije, zato je pripravljenost in ustrezen sistem, ki zagotavlja neprekinjeno poslovanje ključnega pomena. 

Po statističnih podatkih kar 90 odstotkov organizacij, ki doživijo nepričakovane incidente, v naslednjih dveh letih prenehajo s poslovanjem zaradi nezmožnosti okrevanja. Visoko ogrožene so prav organizacije brez načrta za preživetje v nepredvidljivih situacijah.

Vzpostavitev ustreznega načrta neprekinjenega poslovanja je pomembna za vsako organizacijo, ne glede na panogo, velikost in prihodke. Neobhodna je za vse organizacije, katerih poslovanje je ključnega pomena za delovanje naše družbe (energetika, informacijske tehnologije, telekomunikacije, zdravstvo) ter proizvodna podjetja, ki v primeru nesreče ogrozijo okolje.

Rešitev: Sistem neprekinjenega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje pomeni zmožnost stalnega poslovanja, ki zajema vnaprejšnje načrtovanje in pripravo z namenom, da bo organizacija zmogla opravljati svoje ključne poslovne funkcije tudi med izrednimi dogodki.

Vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja (prožne poslovne strategije, povrnitveni cilji, načrti kriznega upravljanja in obvladovanja tveganj) je pomembna, ker omogoča organizaciji nadaljevanje poslovanja in zagotavlja zaposlenim, strankam ter drugim poslovnim partnerjem občutek varnosti in zanesljivosti. Poslovne prekinitve imajo ne glede na razlog pomemben vpliv na delovanje vsake organizacije, njen tržni delež, upad finančnega dohodka in izgubo ugleda. Kritični poslovni sistemi predstavljajo v povprečju več kot polovico vseh sistemov in aplikacij znotraj organizacije, kar je dodaten razlog za nujno vzpostavitev močnega in zanesljivega sistema neprekinjenega poslovanja.

Pri vzpostavitvi sistema neprekinjenega poslovanja je potrebno upoštevati:

 • kako in kdaj komunicirati s ključnimi deležniki;
 • kako strankam kljub zapletom zagotovili storitve ali izdelek;
 • kako podpreti in poskrbeti za svoje zaposlene;
 • katera tehnologija bo podprla organizacijske poslovne funkcije in kakšne postopke uporabiti, ko tehnologije ni na voljo;
 • kam in kako preseliti ljudi in procese, če je to potrebno;
 • kateri ljudje, ekipe in celo organizacije so potrebni za izvajanje načrtov in upravljanje izrednih dogodkov;
 • h kakšnem obsegu in v kakšnem vrstnem redu obnoviti poslovne procese in podatke;
 • kakšna je odvisnost poslovnih procesov;
 • izvedbo rednih vaj za potrditev, da načrti in ukrepi izpolnjujejo zahteve in bodo dejansko izvajani;
 • zagotovitev dovolj osebja za interne in eksterne potrebe;
 • ustrezno dokumentiranost korakov in dejanj, ki jih je treba sprejeti med dogodkom za izvedbo zgornjih točk.

Mednarodni standard ISO 22301

Mednarodni standard ISO 22301 zajema splošne zahteve za izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema vodenja neprekinjenega poslovanja. Namenjen je zaščiti organizacije pred prekinitvami delovanja, proaktivni pripravi na takšne prekinitve, odzivanje nanje in čim hitrejše okrevanje.

Zahteve standarda so splošne in veljajo za organizacije vseh velikosti in vrst ali njihove dele. Standard ponuja številne možnosti za razvoj lastnega pristopa in metodologije, ki sta odvisna od poslovanja, potreb in kompleksnosti zahtevnosti vaše organizacije.


Ključni koraki pri vzpostavitvi in vzdrževanju učinkovitega sistema vodenja neprekinjenega poslovanja

 • Politika neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja, da organizacije sistematično dokumentirajo procese za zagotavljanje kontinuitete poslovanja, virov, dodeljevanje vlog in podporo vodstva.
 • Prepoznavanje in ocena tveganja, ki zagotavlja, da organizacija prepozna in oceni tveganja, ki bi lahko prekinila poslovanje, ter podaja ustrezna navodila za nadaljnje načrtovanje.
 • Ravnanje s tveganji, ki raziskuje možnosti za zmanjšanje teh tveganj.
 • Analiza učinka poslovanja, ki določa vrstni red in časovne okvire za obnovo poslovnih procesov, definira kritične podatke in cilje točke obnovitve.
 • Strategija neprekinjenega poslovanja, ki opredeljuje strateške pristope k nadaljevanju poslovanja v primeru motenj na sprejemljivi ravni in v sprejemljivih časovnih okvirih.
 • Načrti za neprekinjeno poslovanje, ki opredeljujejo natančne korake, vloge in vire za izvajanje dejavnosti za nadaljevanje poslovanja v primeru motenj (načrti za oživitev procesov, načrti za krizno upravljanje, komunikacijski načrti, načrt za obnovo po nesrečah, načrti za vrnitev v normalno delovanje ipd.)
 • Usposabljanje in testiranje za zagotovitev, da so načrti posodobljeni, izvedljivi, da odražajo zahteve strategije, da je osebje seznanjeno z vlogami za neprekinjeno poslovanje ipd.

Integrirani sistemi vodenja

Sistem neprekinjenega poslovanja je primeren za povezavo z ostalimi sistemi vodenja, kot je sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, sistem varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 ter sistem upravljanja informacijske varnosti ISO 27001.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

 • Strokovno znanje

  Bureau Veritas je z več kot 100.000 strankami v več kot 140 državah vodilna certifikacijska hiša v svetu.

 • Mednarodna mreža

  Certifikacijska hiša Bureau Veritas deluje v več kot 140 državah širom sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

 • Mednarodno priznanje

  Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • Integrirane presoje

  Bureau Veritas Certification nudi možnost izvajanja integriranih presoj za velik nabor priznanih standardov, ki vam prinašajo konsistentnost, optimizacijo in učinkovitost.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047