IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA

Namen

Dejanski namen ugotavljanja ogljičnega odtisa je, da organizacija prepozna področja svoje dejavnosti, ki so najbolj energetsko potratne in okolju škodljive. 

Ogljični odtis je ključni element vsakega celovitega sistema upravljanja z vplivi na okolje: omogoča spremljanje napredka in primerjave znotraj primerljivih dejavnosti, »benchmarking«. 

Z ugotavljanjem točnega in preverljivega ogljičnega odtisa, ki temelji na pravilnih podatkih in postopku izračuna, lahko organizacija prihrani na treh področjih:

  •  zmanjšanju emisij,
  • zmanjšanju porabe virov
  • zmanjšanju stroškov. 


Komu je seminar namenjen

Organizacijam različnih področij industrije in javnega sektorja.

Vsebina seminarja

Na seminarju vas bomo seznanili z:

  • zakaj je potrebno izračunati ogljični odtis
  • načrtovanjem izvedbe
  • predstavitvijo obstoječih metodologij in standardov na področju izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni organizacije
  • napake, dvomi, dileme pri izračunu
  • praktičen primer izračuna ogljičnega odtisa organizacije.

Datum seminarja

V pripravi.