Image
EKOLOŠKO CERTIFICIRANJE: ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI S POSODOBLJENO EU ZAKONODAJO

EKOLOŠKO CERTIFICIRANJE: ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI S POSODOBLJENO EU ZAKONODAJO

Povpraševanje po ekoloških pridelkih po vsem svetu raste, pri čemer naj bi sektor do leta 2025 narasel na skoraj 400 milijard dolarjev. Ta hitro rastoča in dinamična industrija potrebuje zakonodajo, ki odraža spreminjajoče se okolje sektorja in izpolnjuje razvijajoče se zahteve.

1. januarja 2022 je začela veljati nova ekološka uredba EU 2018/848. Cilj uredbe je zagotoviti pošteno konkurenco za kmete, zmanjšati goljufije in povečati zaupanje potrošnikov – toda kakšne posebne spremembe bodo prinesla ta nova pravila?

ZAGOTAVLJANJE EKOLOŠKEGA IZVORA V DOBAVNI VERIGI

Ekološko certificiranje presega samo kmetijstvo in zajema celotno dobavno verigo od proizvajalcev in distributerjev do prodajalcev. Najnovejša zakonodaja EU velja tako za evropska podjetja kot za tista, ki nameravajo uvažati v EU blok. V skladu z uredbo 2018/848 certificiranje potrošnikom zagotavlja, da so bili izpolnjeni strogi pogoji v celotni dobavni verigi, ne glede na državo izvora.

Ta posodobljena pravila o uvozu bi lahko zagotovila priložnost za rast globalnih uvoznikov. EU je leta 2020 uvozila 3,2 milijona ton ekoloških proizvodov iz držav, ki niso članice EU[1]. Dokazovanje, da uvoženo blago dosega enake standarde kot proizvodi EU, bi lahko imelo pozitivne posledice, saj bi omogočilo certificiranim izvajalcem, da izkoristijo konkurenčno prednost.

OPTIMIZACIJA POSTOPKA

V želji po poenostavitvi proizvodnih pravil je nova zakonodaja postopno odpravila več izjem. S tem naj bi pospešila uvedbo sistema skupinskega certificiranja, katerega cilj je olajšati certificiranje malim kmetom. Uredba tudi standardizira postopke za zmanjšanje tveganja onesnaženja s pesticidi, hkrati pa so bili uvedeni strožji previdnostni ukrepi in izboljšani pregledi dobavne verige od začetka do konca.

PREPOZNAVANJE RAZVOJA TRGA

Po novi zakonodaji se lahko kot ekološki tržijo tudi nekateri novi izdelki, vključno s soljo, pluto, čebeljim voskom in eteričnimi olji, ki niso namenjeni uživanju. Medtem pa imajo nekateri proizvodi – na primer svinjina in perutnina – dodatna pravila za vzrejo in proizvodnjo z večjim upoštevanjem dobrega počutja živali. Zakonodaja zajema tudi označevanje, ki dovoljuje, da izdelki z navedbo "Kmetijstvo EU" vsebujejo 5 % sestavin, ki niso iz EU, kar zagotavlja večjo prožnost za uvoznike.

IZBOLJŠANJE SISTEMA

Posodobitve zakonodaje naj bi povečale učinkovitost samega sistema certificiranja: letne kontrole v fiični obliki niso več obvezne za vse proizvajalce. Namesto tega jih določi ocena na podlagi tveganja, določene objekte z nizkim tveganjem pa je mogoče pregledati vsakih 24 mesecev. Do sedaj je en izvajalec lahko imel več kontrolnih organov in je s tem pridobil tudi več certifikatov. Sedaj pa je z Uredbo določeno, da ima en izvajalec lahko le en kontrolni organ in pridobi en certifikat

DOSEGANJE CERTIFIKACIJE PRI BUREAU VERITAS

Nova Uredba je v veljavi od 1. 1. 2022, kar pomeni, da morajo uvozniki in proizvajalci od tega datuma naprej slediti novim pravilom. Z izkoriščanjem našega globalnega strokovnega znanja lahko naše storitve ekološkega certificiranja podpirajo organizacije pri tem procesu.

EKOLOŠKI certifikat Bureau Veritas dokazuje zavezanost interesom zainteresiranih strani, skladnost s strogimi standardi in omogoča organizacijam, da ostanejo konkurenčne na tem razvijajočem se trgu.