Image
IFS v7

Nova verzija standarda IFS Food v7: Kakšne so novosti?

IFS - International Featured Standards je v začetku oktobra 2020 objavil novo verzijo standarda IFS Food 7. Gre za svetovno priznan standard za ocenjevanje proizvajalcev živil z močnim poudarkom na varnosti živil in kakovosti procesov in izdelkov. V novi verziji so natančneje definirana pričakovanja do presojevalcev ob ocenjevanju, izpostaviti pa velja tudi večjo osredotočenost na presojo na kraju samem kot na dokumentacijo.   

Bistvene novosti, ki jih nova verzija prinaša, so:

 • večja osredotočenost presojevalcev na ocenjevanje v proizvodnem procesu, manj na dokumentacijo;
 • novo poimenovanje: presoja se preimenuje v ocenjevanje, da se poudari proizvodni in procesni pristop IFS v skladu z ISO / IEC 17065;
 • 15% manj zahtev v primerjavi s prejšnjimi verzijami;
 • izboljšana struktura protokola certificiranja - skladno s potrebami interesnih skupin IFS;
 • izboljšan sistem točkovanja;
 • jasno strukturirano poročilo o ocenjevanju;
 • vsako tretje ocenjevanje IFS bo nenapovedano;
 • v zahteve je vključena zahteva glede kulture varnosti živil;
 • nove definicije pogodbene proizvodnje pojasnjujejo drugačne načine nadzora pogodbene proizvodnje;
 • veljavna GLN (Global Location Number) postane obvezna za dobavitelje v evropskem gospodarskem območju, območju (EGP) in Združenem kraljestvu;
 • dodatna orodja za podporo vodjem kakovosti v certificiranih podjetjih, npr. novi e-tečaji, posodobljena IFS auditXpressX ™ programska oprema in IFS Audit Manager aplikacija za notranjo presojo.

POMEMBNI DATUMI

Presoje po novem standardu IFS Food verzija 7 bodo lahko potekale od 1. marca 2021, obvezno pa od 1. julija 2021.

USPOSABLJANJE

Tako kot ob vseh dosedanjih izdajah novih različic IFS Food bomo v Bureau Veritas tudi tokrat nudili potrebna usposabljanja, ki bodo v pomoč certificiranim organizacijam za pripravo na presojo po novi izdaji standarda IFS Food v.7. Prijave na usposabljanja so odprte, sprejemamo pa jih do zapolnitve mest. Na posamezno usposabljanje bomo sprejeli največ 20 udeležencev.

Razpisujemo dva tipa seminarjev: prvi (dvodnevni) je namenjen usposabljanju notranjih presojevalcev po standardu IFS Food v7. Na tem seminarju bodo obdelane vsebine VSEH zahtev standarda IFS Food v7 (s poudarki na spremenjenih/novih zahtevah standarda v7) in vsebine, ki jih potrebujejo notranji presojevalci.

Na drugem seminarju (enodnevnem) bodo obdelane le razlike v zahtevah IFS Food standarda v7 glede na zahteve IFS Food standarda v6.1.