NEFINANČNO POROČANJE: KAKO OBVEZNOST SPREMENITI V PRILOŽNOST?
NEFINANČNO POROČANJE: KAKO OBVEZNOST SPREMENITI V PRILOŽNOST?
V članku vam predstavljamo primer dobre prakse trajnostnega poročanja Skupine Mersen, ki zaenkrat svoje poročilo pripravlja še v skladu s francosko deklaracijo o nefinančnem poročanju (DPEF), ki sorodno kot CSRD, organizacijam postavlja okvir in standarde za trajnostna poročila.
Jun. 17 2022
Front page
 • PRAKTIČNI PRIMERI PREVERJANJA SKLADNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME V ATEX OBMOČJIH
  PRAKTIČNI PRIMERI PREVERJANJA SKLADNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH OBMOČJIH
  V številnih organizacijah nastajajo pri proizvodnji izdelkov velike količine gorljivih prahov, vnetljivih tekočin (potencialna prisotnost hlapov, par, megle) ali gorljivih plinov, ki so potencialni vir vžiga in eksplozije. Zakonodaja na področju protieksplozijske zaščite (Ur. L. RS 41/16) zahteva zato redne periodične preglede eksplozijsko ogroženih objektov: ugotavljanje skladnosti vzdrževanja opreme ter usposobljenosti izvajalcev za vgradnjo, vzdrževanje, servisiranje in popravila opreme.
  Več o tem
  Okt. 14 2020 -

  Franc Udovč

  - 2 min