KAKO ZMANJŠATI ZAVRŽKE HRANE V DOBAVNI VERIGI?
KAKO ZMANJŠATI ZAVRŽKE HRANE V DOBAVNI VERIGI?
Statistični podatki o količini svetovnih zavržkov hrane so zaskrbljujoči. Po podatkih Organizacije Združenih narodov (OZN) za prehrano in kmetijstvo se ena tretjina svetovne proizvodnje hrane izgubi ali zapravi, medtem ko Evropska unija (EU) ocenjuje, da je na področju EU bloka zavržene 20 % hrane. Bureau Veritas je v okviru svojih trajnostnih prizadevanj razvil sistem za obvladovanje odpadne hrane, ki vsem členom v verigi proizvodnje in dobave živil pomaga pri spremljanju in zmanjševanju izgub ter odpadne hrane.
Sep. 14 2021
Front page
 • PRAKTIČNI PRIMERI PREVERJANJA SKLADNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME V ATEX OBMOČJIH
  PRAKTIČNI PRIMERI PREVERJANJA SKLADNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH OBMOČJIH
  V številnih organizacijah nastajajo pri proizvodnji izdelkov velike količine gorljivih prahov, vnetljivih tekočin (potencialna prisotnost hlapov, par, megle) ali gorljivih plinov, ki so potencialni vir vžiga in eksplozije. Zakonodaja na področju protieksplozijske zaščite (Ur. L. RS 41/16) zahteva zato redne periodične preglede eksplozijsko ogroženih objektov: ugotavljanje skladnosti vzdrževanja opreme ter usposobljenosti izvajalcev za vgradnjo, vzdrževanje, servisiranje in popravila opreme.
  PREBERI VEČ
  Oct. 14 2020 -

  Franc Udovč

  - 2 min