Image
MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA SE OSREDOTOČAJO NA RAVNANJE Z OKOLJEM, DA BI PRIDOBILA ZAUPANJE STRANK

MSP SE OSREDOTOČAJO NA RAVNANJE Z OKOLJEM, DA BI PRIDOBILA ZAUPANJE STRANK

Mar. 15 2022

V raziskavi iz aprila 2021 je 62 % vprašanih povedalo, da jim je okoljsko vedenje podjetij pomembnejše kot leto prej. Raziskava, ki jo je izvedla fundacija Priceless Planet, je anketirala več kot 25.000 odraslih v 24 državah. Ugotovitve kažejo, da so tri najpomembnejša okoljska vprašanja, ki so jih navedli anketiranci: zmanjšanje odpadkov (37 %), zmanjšanje onesnaženosti zraka in vode (35 %) ter boj proti onesnaženju s plastiko v embalaži in izdelkih (35 %).[1]

Zaradi vse večje zaskrbljenosti javnosti si podjetja ne morejo več privoščiti, da okoljske odgovornosti ne bi jemala resno. Organizacije, ki ne spodbujajo trajnostno odgovornih praks, tvegajo, da bodo izgubile posel zaradi konkurentov z boljšimi in bolj trajnostnimi praksami. Da bi se odzvale na zahteve potrošnikov, bi morale organizacije sprejeti celovit in sistematičen pristop k ravnanju z okoljem v obliki sistema ravnanja z okoljem.

KAKO VAM SISTEM ZA RAVNANJE Z OKOLJEM LAHKO POMAGA?

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 (EMS) je standardiziran pristop, ki opisuje niz procesov in praks, s katerimi organizacije lahko zmanjšajo svoje vplive na okolje. V praksi to pomeni prepoznavanje vidikov svojega delovanja, ki vplivajo na okolje, pa tudi zakonskih zahtev ter razvojnih etap in ciljev. Vključuje tudi izvajanje procesov, postopkov dokumentiranja in usposabljanja za doseganje ciljev in ugotovljenih potreb, kot je pisanje standardnega operativnega postopka za odstranjevanje nevarnih snovi. Naslednji korak je vzpostavitev politik za merjenje vplivov na okolje, izvajanje presoj in ocenjevanje skladnosti. Sistem ravnanja z okoljem pa je potrebno tudi dosledno pregledovati ter s tem zagotavljati, da ustreza svojemu namenu, in strategijo po potrebi prilagoditi. Sistematičen pristop k ravnanju z okoljem je ključnega pomena, da se odzovemo na hitro spreminjajoče se zahteve in hkrati zagotovimo preglednost.

Za mala in srednje velika podjetja (MSP) se lahko zdijo stroški izvajanja sistema ravnanja z okoljem velika naložba, vendar pa začetni ukrepi ne smejo biti predragi ali dolgotrajni. Obstaja veliko enostavnih načinov, na katere lahko MSP začnejo svojo trajnostno pot, kot so zmanjšanje porabe papirja in pisarniškega materiala, izboljšanje programa recikliranja in namestitev pametnega števca za spremljanje rabe energije.

Prednosti je nešteto. Ne le, da lahko podjetja dosežejo svoje cilje okoljskega ravnanja in povečajo učinkovitost, dolgoročno lahko zmanjšajo tudi svoje stroške. Poleg tega se vse bolj uveljavlja zeleno potrošništvo, pri tem pa lahko robusten sistem ravnanja z okoljem podpre trditve o vrednosti podjetja in prispeva k navdihu za nove ideje o izdelkih.

ZAKAJ SE CERTIFICIRATI PO STANDARDU ZA RAVNANJE Z OKOLJEM ISO 14001?

Certifikat ISO 14001 lahko pomaga organizacijam povečati operativni nadzor in bolje vključiti okoljske vidike v poslovno strategijo. Zahteve standarda ISO 14001 poudarjajo proaktivne pobude za povečanje učinkovitosti okoljskega ravnanja, začenši z analizo družbenih in okoljskih vplivov v celotnem podjetju. Standard zagotavlja okvir sistema za ravnanje z okoljem, ki temelji na metodologiji načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj, in združuje načela modela krožnega gospodarstva.

BUREAU VERITAS ZAGOTAVLJA POPOLNO PODPORO ZA MSP

Bureau Veritas ponuja podporo podjetjem vseh velikosti – vključno z MSP –, ki želijo uvesti sistem ravnanja z okoljem, skladen s standardom ISO 14001. Naša ponudba zajema vse od usposabljanja do presoje in certificiranja. Sodelovanje z zaupanja vredno in izkušeno neodvisno organizacijo za vzpostavitev certificiranega sistema ravnanja z okoljem je ključnega pomena za doseganje dviga ugleda, ki ga lahko ponudi zavezanost okoljskemu delovanju. Dokazovanje transparentnosti in odgovornosti omogoča podjetjem, da se izognejo vsem obtožbam o zelenem pranju (»green washing«), hkrati pa gradijo zaupanje in zvestobo med deležniki.

Vir: [1] https://www.mastercard.com/news/insights/2021/consumer-attitudes-environment/