Image
cyber security kibernetska informacijska varnost

Zakaj je razvoj kulture kibernetske varnosti pomemben za vsako organizacijo? 

Jan. 12 2024

Kako je mogoče, da lahko po letih vlaganja v kibernetsko varnost še vedno eno tako imenovano spletno ribarjenje (angl. phishing) privede do potencialnega incidenta, kjer je ogroženo poslovanje celotne organizacije? 

Čeprav se programska oprema in postopki razvijajo in izpopolnjujejo že vrsto let, se podjetja še vedno soočajo z osnovnimi težavami, ki jih povzročajo napadi hekerjev. So podjetja neuspešna pri izobraževanju svojih zaposlenih ali postajajo napadalci bolj iznajdljivi? 

En izmed odgovorov leži v trendih kibernetske varnosti. Po Gartnerju, se slednji premikajo od tradicionalnega ozaveščanja o varnosti k pristopu, ki se osredotoča na celovite programe sprememb vedenja in kulture[1]. To pomeni, da trenutni napori za usposabljanje zaposlenih pri prepoznavanju kibernetskih groženj niso dovolj. Razlog, zakaj je kibernetski varnosti potrebno nameniti več pozornosti, tiči prav v vplivu samega človeškega faktorja na odziv v primeru spletnega ribarjenja oz. phishinga. 

ČLOVEŠKI FAKTOR V KIBERNETSKI VARNOSTI

82%Kršitev povzroči človeški faktor
$3,3MPovprečni strošek kršitve zaradi človeške napake (IBM)
+300%povečanje napadov po COVID-19 (FBI IC3) 

Povečanje ozaveščenosti zaposlenih in obramba sta ključna za izboljšanje odpornosti kibernetske varnosti v podjetjih. 

KATERA SO ČLOVEŠKA TVEGANJA V KIBERNETSKI VARNOSTI? 

Bureau Veritas je preučeval 14 človeških tveganj, povezanih z človeškim vedenjem (Wetzer, 2022):

Človeška tveganja kibernetske varnosti

S tehnične strani je na naštete dejavnike težko vplivati. Nanje s svojimi odločitvami in ravnanji vpliva posameznik sam. Prav to pa postavlja vprašanje, kaj zaposlene sili k varnemu ali nevarnemu ravnanju.  

POMEMBNOST ČLOVEŠKIH TVEGANJ V KIBERNETSKI VARNOSTI  

Kot smo videli, so ljudje pogosto najšibkejši člen v verigi kibernetske varnosti (Rhodes, 2001). Sprejemanje najnovejših in najboljših tehnologij ter rešitev za varovanje vaših sistemov še vedno ni zadostno brez sodelovanja vaših zaposlenih. 

Z razumevanjem razlogov ravnanj zaposlenih lahko podjetja učinkoviteje uvajajo nove tehnologije in politike varnosti (Sommestad, Karlzén in Hallberg, 2015).  

KAJ SPODBUJA ČLOVEŠKO VEDENJE? 

Ljudje pogosto vedo, kaj bi morali storiti, kar ne pomeni, da na koncu tako tudi ravnajo. Vemo, da med vožnjo ne bi smeli pisati sporočil ali prečkati ceste, ko je rdeča luč, vendar to še vedno počnemo. V našem vsakdanjem življenju je na tisoče primerov takšnih dejanj. To kaže, da samo zavedanje pravilnega vedenja še ne pomeni, da ga bomo dejansko izvajali. Večina ljudi ve, da bi morala uporabljati močna gesla, vendar je povprečna moč gesla v večini organizacij zelo šibka. 

Zavedanje in obnašanje v kibernetski varnosti

Zato opredeljujemo jasno vrzel med zavedanjem in vedenjem, kar velja tudi za področje kibernetske varnosti. 

Osredotočanje le na ozaveščenost ne bo spremenilo vedenja nikogar. Nasprotno, vedenje se bo spremenilo tako, da se osredotočimo na odstranjevanje ovir in zagotovimo, da je končni cilj politike varnosti vedenje. 

OSREDOTOČANJE LE NA OZAVEŠČENOST NE BO SPREMENILO VEDENJA LJUDI 

Psihologi že dolgo vedo, da je vedenje mogoče pojasniti na različne načine. Eden od teh načinov je model MOA (angl. Motivation, Oportunity, Abilities), ki pojasnjuje, da se določeno vedenje zgodi le, ko pri posamezniku dosežemo določen nivo sposobnosti, motivacije in priložnosti (O¨ lander in Thøgersen, 1995). 

Odkrivanje, kaj so ovire za varno ravnanje, je ključno za dober pristop h kibernetski varnosti v organizacijah. Le s preučevanjem teh ovir lahko izvajate določene ukrepe, ki dejansko spreminjajo vedenje zaposlenih. 

KAKO VAM LAHKO BUREAU VERITAS POMAGA? 

Certificiranje po mednarodno priznanih standardih vodenja omogoča vaši organizaciji nenehno izboljševanje. V naši ponudbi so storitve certificiranja, ki jih potrebujete za obvladovanje tveganj na področju informacijske varnosti: 

Poleg certificiranja vas nudimo tudi različna usposabljanja

REFERENCE