Image
Pregledi premostitvenih objektov

Specializirani pregledi premostitvenih objektov v skladu s Pravilnikom o spodnjem ustroju železniških prog

Feb. 22 2024

V skladu z nedavno aktualiziranim Pravilnikom o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 31/2022), členom 45, se v Sloveniji izvajajo temeljiti pregledi premostitvenih objektov, ki so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti železniškega prometa. Ti pregledi so nujni za identifikacijo morebitnih poškodb, ki lahko nastanejo tekom obratovanja teh objektov, ter za predlaganje ustreznih ukrepov za odpravo pri pregledih ugotovljenih nepravilnosti.

Premostitveni objekti, kot so mostovi, viadukti in podvozi, igrajo ključno vlogo v infrastrukturi železniškega prometa, saj omogočajo prečkanje naravnih in umetnih ovir. Zaradi njihove pomembnosti je ključno, da se redno in natančno preverja njihovo stanje, da bi se zagotovila njihova dolgoročna varnost in funkcionalnost.

Pravilnik določa, da morajo biti pregledi premostitvenih objektov izvedeni s strani usposobljenih strokovnjakov, ki ne le da prepoznajo in dokumentirajo obstoječe poškodbe, ampak tudi predlagajo konkretne ukrepe za njihovo odpravo. To vključuje, a ni omejeno na, strukturne popravke, zamenjavo obrabljenih komponent in izboljšave za preprečevanje nadaljnjih poškodb.

Poleg tega se v okviru pregledov preverja tudi klasifikacija premostitvenih objektov po mednarodno priznani klasifikaciji UIC (Mednarodna železniška zveza), ki omogoča standardizirano ocenjevanje in primerjavo stanja infrastrukture na mednarodni ravni. Ta klasifikacija služi kot dodatno orodje za zagotavljanje, da so vsi objekti ustrezno vzdrževani in da izpolnjujejo mednarodne varnostne standarde.

Izvajanje teh pregledov in upoštevanje ugotovitev ter priporočil ni pomembno le za zagotavljanje varnosti potnikov in tovora, ampak prispeva tudi k zmanjšanju dolgoročnih stroškov vzdrževanja in obnove infrastrukture. Z rednim nadzorom in pravočasnim ukrepanjem se lahko prepreči večje škode, ki bi lahko vodile do obsežnih prekinitev prometa in visokih finančnih izgub.

Vloga strokovnjakov pri izvajanju in interpretaciji teh pregledov je neprecenljiva. S svojim znanjem in izkušnjami zagotavljajo, da so vsi pregledi izvedeni v skladu z najvišjimi standardi ter da so vsi ugotovljeni problemi ustrezno naslovljeni, kar zagotavlja varnost, zanesljivost in učinkovitost železniškega prometnega sistema v Sloveniji.

IMATE VPRAŠANJE?
Kontaktirajte nas:
ANDREJ HOMAR
T: 01 475 76 39
E: andrej.homar@bureauveritas.com