Image
ZAKAJ JE DRUŽBENA ODGOVORNOST KLJUČNA ZA PRIDOBIVANJE POTROŠNIKOV GENERACIJE Z?

ZAKAJ JE DRUŽBENA ODGOVORNOST KLJUČNA ZA PRIDOBIVANJE POTROŠNIKOV GENERACIJE Z?

Feb. 22 2022

Svetovne dobavne verige, ki jim je veliko oviro postavila že pandemija COVID-19, se sedaj soočajo še z vzponom potrošnikov generacije Z (ljudmi, rojenimi med približno 1996–2010) in njihovim natančnim spremljanjem pogojev dela v organizacijah. Za te mlade potrošnike so družbene in etične prakse podjetij v dobavni verigi pomembne in svoje strinjanje ali nestrinjanje izrazijo s svojo denarnico. Leta 2021 je kar 45 % potrošnikov generacije Z  zaradi etičnih pomislekov ali skrbi glede trajnosti prenehalo kupovati izdelke določenih blagovnih znamk.[1] Poleg tega Gen Z meni, da bi morale organizacije pozitivno vplivati ​​na družbo, pri čemer le 48 % te potrošniške skupine meni, da je dejansko tako.[2]

Organizacije, ki želijo pridobiti potrošnike generacije Z, bodo morale spremeniti to negativno dojemanje in začeti razmišljati o svojih praksah v dobavni verigi.  Da bi sledili načelom korporativne družbene odgovornosti, morajo razumeti, kaj se dogaja v njihovih lokalnih in globalnih dobavnih verigah, ter izvajati sisteme za sledenje in izboljšanje družbene odgovornosti podjetij.

KAJ JE DRUŽBENA ODGOVORNOST?

Družbena odgovornost zajema širok spekter dejavnikov na delovnem mestu, ki vplivajo na zaposlene. Ena od glavnih kategorij je varnost in zdravje pri delu, katere cilj je omejiti bolezni in nesreče na delovnem mestu, vse bolj pa vključuje tudi vidike higiene in biološke varnosti. Drugo področje so etični delovni pogoji, vključno s poštenim delovnim časom in plačami, strogo prepovedjo otroškega in prisilnega dela ter pravico do kolektivnih pogajanj. Podjetja se spodbuja, da strogo prepovejo diskriminacijo v vseh oblikah in postavijo enakost spolov za steber svoje strategije družbene odgovornosti.

Za generacijo Z družbena odgovornost vključuje še eno razsežnost: preglednost. Mladi potrošniki želijo spremljati proces pridobivanja ali izdelave izdelkov od začetka do konca in v okviru tega vedeti, kje in kako so bili izdelki izdelani. S katere kmetije je prišel ta paradižnik? Ali ga je nabral delavec migrant, ki ni bil prisiljen delati nadure? Je bila ta oseba pošteno plačana? Se z njo ravna dostojanstveno? Vprašanja se kopičijo in od današnjih organizacij se pričakuje, da imajo odgovore in jih delijo s svetom.

ZAKAJ DRUŽBENA ODGOVORNOST PREDSTAVLJA VELIK, A NUJEN IZZIV?

Nekatere organizacije so se uprle reševanju socialnih pogojev za delavce v celotni dobavni verigi. Na primer velike organizacije imajo lahko dobavne verige, ki segajo po celinah, na stotine ali tisoče manjših dobaviteljev, razporejenih po mnogih državah. Zagotavljanje, da vsi ti dobavitelji in poslovni partnerji izpolnjujejo stroge zahteve družbene odgovornosti, je časovno in kapitalsko zahtevna naloga. Zato za mnoge organizacije velik izziv predstavlja že misel, kako oceniti svoje trenutno stanje ali razviti, integrirati in vzdrževati enotne nadzorne sisteme.

Posledice paralize naraščajo. Organizacije, ki so v javnosti izpostavljene s slabimi družbenimi in etičnimi praksami, tvegajo resno škodo ugledu svoje blagovne znamke in morebitne pravne posledice. Pozivi k večji regulaciji dejavnosti podjetij se povečujejo, vključno z direktivo Evropskega parlamenta o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij iz leta 2021[3], ki zahteva sprejetje zavezujočih zahtev korporativne družbene odgovornosti. Direktiva, ki je bila uradno sprejeta leta 2021, zahteva, da podjetja EU hitro razvijajo svoje politike korporativne družbene odgovornosti, ki obravnavajo tako izvajanje kot spremljanje kriterijev.

Verjetne so tudi finančne posledice, saj se Gen Z odvrača od podjetij, ki ne razkrijejo informacij o svoji družbeni odgovornosti in ne spoštujejo osnovnih etičnih standardov. Skoraj dve tretjini generacije Z pravi, da raje kupuje od trajnostnih in družbeno odgovornih blagovnih znamk, 54 % pa jih trdi, da je pripravljenih porabiti 10 % denarja več za trajnostne izdelke.[4] Stroški zagotavljanja preglednosti dobavne verige lahko zbledijo v primerjavi z izgubljenimi dobički, saj generacija Z zapušča neetične izdelke, blagovne znamke ali podjetja.

VLOGA PRESOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V KORPORATIVNI DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Organizacije, ki želijo pokazati svojo zavezanost družbeni odgovornosti v celotni dobavni verigi, lahko izvedejo presojo, ki jo morajo uspešno prestati tudi njihovi dobavitelji. Rezultat je ocena, v kolikšni meri organizacija izpolnjuje cilje družbene odgovornosti, in pa seznam področji, kjer so priložnosti za izboljšave. Presoje družbene odgovornosti se lahko izvajajo na lokalni ali globalni ravni, kar organizacijam omogoča, da pridobijo popoln pregled praks v svoji celotni dobavni verigi. Ko jih opravi in preveri zaupanja vredna neodvisna organizacija, presoje prinašajo dokaz o skladnosti organizacije s standardi korporativne družbene odgovornosti.

Presoje družbene odgovornosti zahtevajo temeljit pregled delovnega mesta, vključno s pisarnami, tovarnami, gradbišči itd. Najprej presojevalci pregledajo dokumentacijo, ki opredeljuje prakse za zagotavljanje varne in etične obravnave delavcev. Nato obiščejo lokacije, da preverijo, ali so pogoji na delovnem mestu natančno in pravilno predstavljeni, opravijo razgovore z delavci in preverijo, ali imajo ustrezno delovno opremo in ukrepe za za varnost in zdravje pri delu. Nekatere presoje vključujejo tudi pregled finančnih dokumentov za zaščito pred podkupovanjem, korupcijo in drugimi zlorabami. Določena delovna mesta so lahko tudi predmet nenapovedanih kontrol, ki zagotavljajo, da vodstvo ne more vnaprej prikriti kršitev družbene odgovornosti.

Cilj presoj družbene odgovornosti v organizaciji je pomoč pri gradnji družbeno odgovornih delovnih mest tako za dobavitelje kot tudi na sedežu organizacije. To pomeni, da je zaposlenim zagotovljeno pošteno plačilo, varno delovno mesto, razumni delovni čas ter pravična in enaka obravnava. Za družbeno zavedne potrošnike generacije Z je to znanje ključnega pomena, saj omogoča zaupanje v prakse družbene odgovornosti podjetij, tako doma kot v tujini.

KAKO BUREAU VERITAS PODPIRA ORGANIZACIJE, KI ŽELIJO BITI DRUŽBENO ODGOVORNE?

Kot svetovno vodilno podjetje na področju kontrolnih pregledov in certificiranja lahko Bureau Veritas izvaja neodvisne presoje družbene odgovornosti glede na industrijske standarde ali prilagojene potrebe strank. Naši strokovnjaki gredo dlje od le pregleda dokumentacije in zagotavljajo, da dobavitelji naših strank razkrijejo vse pomembne informacije za družbene in trajnostne standarde.

Naše presoje družbene odgovornosti podpirajo organizacije, da pomagajo svojim dobaviteljem pri boljšem delovanju, ponujajo vpogled v ključna področja za izboljšave in zagotavljajo natančno poročanje o trajnostih praksah organizacije. Poleg tega našim strankam omogočamo, da izpolnijo pričakovanja svojih potrošnikov ter si ustvarijo sloves odgovornega podjetja in etičnega poslovnega partnerja.

[1] https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/sustainable-consumer.html

[2] https://www2.deloitte.com/me/en/pages/about-deloitte/articles/in-its-10th-year-the-deloitte-global-millennial-and-gen-z-survey-reveals-two-generations-pushing-for-social-change-and-accountability.html
[3] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
[4] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en