REVIZIJA POŽARNIH REDOV, NAČRTOV EVAKUACIJ IN ŠTUDIJ POŽARNE VARNOSTI

REVIZIJA POŽARNIH REDOV, NAČRTOV EVAKUACIJ IN ŠTUDIJ POŽARNE VARNOSTI

V primeru rekonstrukcije prostorov, spremembe razporeditve, spremembe evakuacijskih poti ali opreme za gašenje je potrebno narediti revizijo požarnih redov, načrtov evakuacij in študij požarne varnosti.

Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov mora pred začetkom uporabe vgrajenega sistema APZ pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema za:

 •  novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme APZ;
 •  spremenjene ali zamenjane sisteme APZ;
 •  razširjene sisteme APZ za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno, oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
 • vgrajen sistem APZ, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

Bureau Veritas je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07) pridobil pooblastilo št.: 8450-43/2006-6 z dne 16. 02. 2007, na osnovi katerega lahko izvaja vse zgoraj navedene preglede in preizkuse APZ.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

 • Ugled

  Bureau Veritas velja za vodilno certifikacijsko in kontrolno hišo na svetu, katere cilj je postati vodilna družba tudi na področju storitev požarne varnosti. Več kot 40.000 zaposlenih po vsem svetu, dolgoletna tradicija in številne izkušnje so jamstvo za našo strokovnost in kredibilnost.

 • Tehnično znanje

  Bureau Veritas je dober partner ne le zaradi globalne prisotnosti, temveč tudi zaradi povezanih znanj množice posebej usposobljenih strokovnjakov, ki sestavljajo uspešen tim. V Bureau Veritas imamo vsa potrebna pooblastila, znanja in izkušnje pri izdelavi elaboratov požarne varnosti.

 • Partnerski odnos

  Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je pomagati vaši organizaciji k nadaljnjemu uspešnemu razvoju.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697