PERIODIČNI PREGLEDI AVTOMATSKIH VRAT

PERIODIČNI PREGLEDI AVTOMATSKIH VRAT

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) postavlja delodajalcu številne obveze, med drugim tudi redne periodične preglede in preizkuse delovne opreme med katero spadajo tudi avtomatska vrata (dvižna rolo vrata, hitro tekoča vrata, drsna vrata, ...).

Na katera avtomatska vrata se standard EN 12453:2017 nanaša?

Na vse vrste vrat, ki so gnane preko elektromotorja pri čemer se ustvarja sila, ki lahko povzroči poškodbe ljudi oz., ki so namenjena za namestitev na območja dostopna ljudem, in katerih glavna predvidena uporaba je zagotavljanje varnega dostopa za blago in vozila, ki jih osebe spremljajo ali vozijo v industrijskih, poslovnih ali stanovanjskih prostorih. Gre za drsna vrata, sekcijska vrata, hitrotekoča vrata, industrijska in vertikalno premikajoča se komercialna vrata, kot so »rolete« in rolo rešetke, ki se uporabljajo v maloprodajnih prostorih in so v glavnem namenjena zaščiti blaga.

Avtomatizacija vrat bi morala biti napredna lastnost vsakega objekta, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na varnost.

Nesreče oz. poškodbe kot posledica nepravilnega delovanja delovne opreme, so lahko vzrok za izplačila visokih odškodnin, ki vključujejo predvsem:

  • dosedanje stroške zdravljenja,
  • prihodnje stroške, povezane z zdravniškim svetovanjem in zdravljenjem,
  • pretekle in prihodnje izgube zaslužka,
  • splošne škode zaradi bolečin in trpljenja.

V izogib neljubim dogodkom vas vabimo, da nas kontaktirate in pripravili vam bomo ponudbo za izbrano storitev.

Razvoj avtomatiziranih vrat v zadnjih 40 letih je kupcem prinesel resnične koristi. Stalni prehod s počasnih, togih vrat na hitro tekoča je prinesel izjemen napredek na področjih povečane produktivnosti in prihrankov energije. Vendar pa to prizadevanje za hitro tekočo, visokociklično avtomatizacijo prinaša tudi dodatno zavedanje o tveganjih, ki jih lahko velika delovna hitrost prinese ob odpiranja oz. zapiranju vrat. V kolikor niso uvedeni ustrezni varnostni ukrepi, lahko hitro upravljanje vrat ogrozi varnost delavcev.

Obvezo delodajalca na področju pregledovanja in preizkušanja delovne opreme podrobneje obravnava Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004), ki določa, da mora delodajalec zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi (npr. EN 12453:2017 - Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - varnost pri uporabi pogonskega mehanizma - zahteve in preskusne metode).

Pri pregledu avtomatskih ali dvižnih vrat je ključno, da pristojna oseba pregled opravi na podlagi standarda EN 12453:2017, z namenskim merilnim inštrumentom, ki odčita udarno in tlačno silo, ki jo ustvarja elektromotor, kar je potencialno izjemno nevarno za ljudi in stvari. Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec. V primeru, da proizvajalec ne določi rokov za periodične preglede, mora biti delovna oprema pregledana in preizkušena v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Delodajalec mora zagotoviti nadzor nad delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce:

  • z rednimi kontrolnimi pregledi in preskusi, ki jih v skladu s predpisi opravi pristojna oseba in
  • s posebnimi pregledi, ki jih opravijo pristojne osebe, če pride do izjemnih okoliščin, ki lahko ogrozijo varnost delovanja delovne opreme.

V primeru javno dostopnih ustanov pa je napačno delovanje vstopnih vrat (npr. drsna vrata) lahko nevarno za širšo javnost. Izognite se tveganjem in nepotrebnim posledicam, ki vas lahko doletijo, če vaša delovna oprema ni ustrezno pregledana in periodično preverjana!

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Bureau Veritas nudi celovit obseg storitev ocenjevanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju delovne opreme vključujejo naše storitve poseben nadzor nad namestitvijo opreme, nadzor nad vzdrževanjem in popravili že nameščene opreme ter izvedbo rednih periodičnih pregledov. S pregledi se ugotovi dejansko stanje opreme, odkrijejo se morebitne nepravilnosti in določijo ustrezni ukrepi za odpravo neskladij. Pri pregledu in preizkusu avtomatiziranih vrat se na podlagi standarda EN 12453:2017 predlaga najprimernejše ukrepe za zagotovitev varnosti le teh, kot na primer ustvarjanje varnostnih razdalj, namestitev zaščitnih pregrad, odprava nevarnih štrlečih mehanskih delov in uvedba sistemov za samodejno omejevanje sile.

Zahvaljujoč našim znanjem, poznavanjem predpisov in dolgoletnim izkušnjam, lahko pomagamo in svetujemo strankam, kaj storiti glede aktivnosti za zagotovitev zahtevanega vzdrževanja njihove delovne opreme.

Nudimo tudi:

Bureau Veritas ima za izvajanje teh storitev vsa potrebna pooblastila in akreditacije, v skladu s slovensko zakonodajo in evropskimi direktivami.

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697