MERITVE MIKROKLIME

MERITVE MIKROKLIME IN HRUPA

Delodajalec mora na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št 43/11), Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih (Ur. list RS 39/05, 43/11), Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11) ter z ostalimi podzakonskimi akti z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverjati ustreznost delovnega okolja/mikroklime.

Med merjene parametre na delovnem mestu spadajo:

toplotno udobje

Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Za izračun toplotnega udobja se glede na različna delovna mesta meri več parametrov: kazalnike toplotno udobje (PMV), kazalnike dela na mrazu (IREQ)  ali kazalnike dela na vročem (WBGT),  meritev relativne vlažnosti, hitrosti gibanja zraka, višino temperature zraka (daljše časovno merjenje – monitoring).

Osvetljenost

Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori opremljeni z naravno in umetno razsvetljavo. Z merjenjem osvetljenosti se ugotavlja primernost razsvetljave na posameznem delovnem mestu. Meri se naravno, umetno in kombinirano osvetljenost ter upošteva zahteve delovnega mesta in ali osvetljenost ustreza predpisom in standardom (EN 12464). Osvetljenost se meri v luxih, ki povedo koliko svetlobnega toka (lumna) pade na ploskev velikosti 1 m2.

Izpostavljenost hrupu

Delodajalec mora presoditi razmere glede hrupa, ki so mu delavci izpostavljeni, presojo utemeljiti in po potrebi zagotoviti meritve ravni hrupa. Z merjenjem izpostavljenosti hrupu se ugotavlja, ali je zagotovljena taka raven hrupa, ki ne presega mej (določenih z zakonom in pravilnikom in standardoma: SIST ISO 9612 in SIST ISO 1999). Meritve pokažejo tipično dnevno in tedensko izpostavljenost ter končno raven hrupa. Na podlagi meritev vam nato lahko svetujemo, kako na pravi način obvarovati zdravje vaših delavcev in izboljšati delovne pogoje izpostavljenih delovnih mest.

Za več informacij s področja meritev mikroklime v delovnem okolju nas pokličite ali nam pišite. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 47 57 697