AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA

AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA

Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov (v nadaljevanju: zavezanec) mora pred začetkom uporabe vgrajenega sistema APZ pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema za:

 • novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme APZ;
 • spremenjene ali zamenjane sisteme APZ;
 • razširjene sisteme APZ za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno, oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
 • vgrajen sistem APZ, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

Po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 45/07) mora zavezanec:

 • skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil; le-tega lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci;
 • skrbeti za pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite skladno s tem pravilnikom in obnavljanje veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju sistema;
 • hraniti dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju ter o rednem vzdrževanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, dokler je sistem v obratovanju.

Naročnik pregleda je lahko samo zavezanec.

NAČIN NAŠEGA DELA

 1. korak: ponudba na osnovi dokumentacije in/ali ogleda
 2. korak: potrditev ponudbe s strani naročnika
 3. korak: pregled dokumentacije, pregled in funkcionalni preizkus sistema APZ
 4. korak: izdaja poročila/potrdila.

Pri pregledih in preizkusih vgrajenega sistema APZ morata sodelovati zavezanec in izvajalec, ki je sistem APZ vgradil, ali vzdrževalec sistema. Navodila proizvajalca, projektanta oz. izvajalca, ki je sistem vgradil, v zvezi z ravnanjem, vzdrževanjem, pregledovanjem in preizkušanjem sistema morajo biti izdelana v slovenskem jeziku. Pred potekom veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema APZ mora zavezanec poskrbeti za podaljšanje Potrdila.

Potrdilo o pregledu in preizkušanju sistemov APZ lahko izda tisti, ki ima ustrezno pooblastilo za preizkušanje in funkcionalni pregled sistemov APZ. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

Bureau Veritas je s strani UPRAVE RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (URSZR) na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07) pridobil pooblastilo št.: 8450-43/2006-6 z dne 16. 02. 2007, na osnovi katerega lahko izvaja vse zgoraj navedene preglede in preizkuse APZ.

Naše reference:

Istrabenz turizem, OMV Slovenija, Hoteli Piran, Hotel Delfin, Grand Hotel Bernardin, Luka Koper, Zavod RS za blagovne rezerve, Lek, Elektro Celje, Metalna Senovo, RTV Slovenija, Kemofarmacija, Mercator, Trgovski centri Spar, Obi, Baumax, Merkur, Nuk, Mobitel, Si.mobil, Intereuropa, Paloma, Plama pur Alkan Tomos, Mlinotest, Kolinska, BTC Ljubljana, Koncern Kolektor, Color, Onkološki inštitut ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana ter drugi.

KONTAKTIRAJTE NAS

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540