SISTEM LO-TO ZAKLENI-OZNAČI LOCKOUT-TAGOUT

ZAKLENI IN OZNAČI
LOCK OUT - TAG OUT

Poslovni izziv

Poškodbe na delovnih mestih predstavljajo v proizvodnih organizacijah in gradbeništvu veliko tveganje. Kljub poostreni zakonodaji na področju varnosti in zdravja pri delu, se v Evropi poškodbe na delovnih mestih vsako leto še vedno merijo v milijonih primerov. Nezgode, ki so mnogokrat posledica nevednosti ali le trenutne neprevidnosti, imajo lahko tragične posledice.

Proces ZAKLENI IN OZNAČI / LOCK OUT - TAG OUT

Zakleni in označi oziroma Lock Out - Tag Out (LO-TO) je proces, ki zagotovi, da se oprema ne zažene ali premakne brez opozorila v fazi vzdrževanja ali servisiranja.

 • Lock Out je naprava za izolacijo nevarne energije, ključ ali kombinacija, ki opremi ali stroju preprečuje nepričakovan vžig ali zagon ob sprostitvi preostale energije.
 • Tag Out je opozorilo oziroma oznaka, ki je nameščena skupaj z napravo za izolacijo energije, npr. obešanko. Na opozorilu piše “Ne prižigaj” ali “Ne uporabljaj”.

Oznake morajo biti uporabljene poleg naprave za izolacijo energije, razen v primeru, ko opremo ni mogoče zakleniti. Pooblaščena oseba, ki namesti oznako za izolacijo energije, je EDINA oseba, ki oznako lahko tudi odstrani!

Zakaj je LO-TO pomemben?

Kadar se postopki LO-TO ne uporabljajo, so zaposleni, ki čistijo, popravljajo, inštalirajo, prilagajajo, pregledujejo, odpravljajo okvare, testirajo ali razstavljajo stroje in opremo, v veliki nevarnosti za hude poškodbe ali celo nesreče s smrtnim izidom:

 • električni šok,
 • opekline (kemične ali termične),
 • poškodbe s strojem ali opremo (stiski, potegi …),
 • amputacije (izguba prstov …).

Upoštevanje pravilnih postopkov za izolacijo nevarnih energij v ZDA na letni ravni prepreči približno 120 nesreč s smrtnim izidom in približno 50.000 nesreč. (vir: OHSA)

Prepoznajte tveganje

Energija se pojavlja v različnih oblikah. Pravilni postopek LO-TO preprečuje nepričakovano sproščanje energije in s tem povezane nepričakovane posledice (poškodbe, materialna škoda, odškodnine, višje zavarovalne premije ...). Identificirati je potrebno vse vire energije za opremo, s katero upravljate ali v bližini katere se nahajate (navodila za izvedbo postopka LO-TO na posameznem stroju ali opremi).

Pred začetkom dela morate:

 • Vpeljati interno proceduro na nivoju podjetja za izvajanje postopka LO-TO (namen, cilj, kategorije oseb, posebnosti, izjeme ...) ter izdelati navodila za izvedbo postopka LO-TO na posameznem stroju ali opremi.
 • Razložiti postopek LO-TO vsem ''pooblaščenim'' osebam, ki vzdržujejo, servisirajo in nastavljajo opremo ter ''dotičnim'' osebam, ki upravljajo stroje, naprave in drugo opremo, da jih znajo izključiti in ponovno zagnati.
 • Sodelovanje teh dveh kategorij zaposlenih oz. oseb je ključnega pomena.
 • Znati izključiti ter ponovno zagnati in stroje in drugo opremo.
 • Zagotoviti usposabljanje za uporabo opreme naprav LO-TO.

Upoštevajte postopke:

 • Izključite opremo (stroje in naprave) iz virov energije.
 • Preprečite premikanje delov opreme ali materialov zaradi gravitacije (blokada).
 • Poskrbite, da je oprema redno vzdrževana.
 • Preverite, ali je oprema resnično izključena (metoda preverjanja).
 • Obvestite sodelavce, ko boste izključili ali ponovno zagnali opremo (sodelovanje pooblaščene in dotične osebe).

Nikoli ne opravljajte vzdrževalnih ali servisnih del na opremi ali električnih omrežjih, če le ta ni bila "zaklenjena in
označena".

Image
ZAKLENI IN OZNAČI / LOCK OUT - TAG OUT BUREAU VERITAS

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697