Usposabljanje za varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih

Usposabljanje za varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih

Usposabljanje je namenjeno predvsem zaposlenim, ki nadzirajo, načrtujejo ter izvajajo delo v zaprtih ali utesnjenih prostorih, kjer je nevarnost pomanjkanja kisika, nevarnih snovi, požara ali eksplozije.

Vsebina usposabljanja:
  • nevarne snovi, njihove reakcije in učinki ter delovni pogoji naprav in orodij
  • nesreče, morebitne nesreče, preostala tveganja
  • detektorji plinov in njihova uporaba
  • osebna varovalna oprema in njena uporaba
  • opozorila in reševanje
Pogoji za udeležbo na tečaju:
  • starost najmanj 18 let,
  • veljavno zdr. spričevalo (ustrezna psihična in fizična sposobnost opravljanja aktivnosti na višini ali globini).

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697