Usposabljanje za varno delo z viličarjem, mostnim_konzolnim dvigalom, dvižno ploščadjo

Usposabljanje za varno delo z viličarjem, mostnim/konzolnim dvigalom, dvižno ploščadjo

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 1. odstavku 24. člena določa, da mora delodajalec delavca, torej tudi za rokovanje z delovno opremo, usposobiti za varno opravljanje dela tako ob sklenitvi delovnega razmerja, razporeditvah na drugo delo, uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembah v delovnem procesu, ki lahko povzročijo spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje se izvede bo vnaprej pripravljenem programu usposabljanja, ki mora biti prilagojen posebnostim delovnega mesta in opravilom, ki jih delavec oz. v obravnavanem primeru kot upravljavec stroja ali naprave (viličar, dvigalo, dvižna ploščad, ...), opravlja.

Namen usposabljanja:

Tečaj je namenjen osebam, ki se želijo usposobiti za varno upravljanje z stroji in napravami, da bodo v svojem delovnem okolju le te znali varno upravljati.

Trajanje programa:

Trajanje teoretičnega in praktičnega dela tečaja je prilagojeno znanju oz. predznanju kandidatov. Teoretično uposabljanje poteka v predavlanici in na poligonu v kombinaciji s praktičnim usposabljanjem. Praktično usposabljanje poteka individualno z vsakim kandidatom - opravi se toliko ur, dokler inštruktor ne oceni, da ste popolnoma usposobljeni za samostojno varno delo.

Pogoji za udeležbo na tečaju:
  • starost najmanj 18 let,
  • vozniški izpit B kategorije ali veljavno pozitivno zdravniško spričevalo,
  • veljavno zdr. spričevalo,
  • kandidat mora ob koncu tečaja predložiti osebno fotografijo v velikosti kot za osebno izkaznico.

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697