ATEX EKSPLOZIJSKO OGROŽENI DELOVNI PROSTOR

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008) zahteva od delodajalca, da pri vseh delovnih procesih ali v vseh delovnih prostorih, v katerih se eksplozivna atmosfera lahko pojavi, zaradi zagotavljanja varnosti delavcev, varovanja njihovega zdravja, nenazadnje pa tudi zaradi varovanja okolja in premoženja, nujno sprejeme določene ukrepe, da do eksplozije in ostalih neljubih posledic ne bi prišlo. Eden od teh ukrepov je tudi uposabljanje zaposlenih in sicer v rokih, ki ne smejo biti daljši od 2 let. Usposabljanje se deli na dve dela in sicer na osnovno ter na obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti.

Namen usposabljanja je, da se delavce pouči o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti, seznanjeni pa morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite.

Vsebino usposabljanja prilagodimo glede na dejavnost s katero se ukvarjate oz. glede na to kakšne zmesi vnetljivih snovi v obliki plinov, hlapov, megle ali prahu z zrakom so prisotne v delovnem okolju.

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697