USPOSABLJANJA VZD/VPP

Usposabljanje za varno delo na višini

Delo na višini velja za eno izmed najnevarnejših, saj je izmed vseh del prav delo na višini tisto, ki terja največ nezgod s smrtnim izidom.

Namen usposabljanja je, da kandidati pridobijo osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini pri postavljanju odrskih konstrukcij, montaži scenskih elementov ter naprav za posebne učinke kot tudi za varno in učinkovito delo na višini pri izvajanju vzdrževalnih del na industrijski infrastrukturi

Pogoji za udeležbo na tečaju:
  • starost najmanj 18 let,
  • veljavno zdr. spričevalo (ustrezna psihična in fizična sposobnost opravljanja aktivnosti na višini ali globini).

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697