USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Usposabljanje oseb za varno delo z nevarnimi snovmi

Usposabljanje je namenjeno delavcem, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne kemikalije

​​​​​​​Usposabljanje se izvede po programu teoretičnega in praktičnega poskusa. Delavce se seznani:

  • s zakonodajo,
  • s fizikalno-kemijskimi lastnostmi kemikalij, ki so prisotne na delovnem mestu,
  • z razvrščanje, označevanje in skladiščenje nevarnih kemikalij ter varnostnih znakov,
  • z vsebino varnostnih listov,
  • izrednimi dogodki in ukrepi,…

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja kandidati prejmejo potrdilo s katerim izkazujejo usposobljenost za varno delo z nevarnimi kemikalijami. Veljavnost potrdila je 2 leti.

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697