seminar LO-TO

Usposabljanje oseb za izvajanje LO-TO (LOCK OUT - TAG OUT) postopka

Kratica LO-TO izhaja iz angleškea termina »lockout-tagout« in pomeni »zakleni-označi«. LO-TO postopek je dolžnost vseh zaposlenih, ki v svojem delovnem procesu vzdržujejo, servisirajo, nastavljajo, ... delovno opremo in naprave. Namen postopka je preprečitev tistih najhujših oz. smrtnih poškodb v procesu vzdrževanja, servisiranja, nastavljanja, ... delovne opreme.

Usposabljanje je namenjeno:
  • pooblaščenim oseba: vsi, ki v delovnem proicesu izvajajo vzdrževanje, servisiranje, nastavljanje delovne opreme (vzdrževalci, seviserji, tehnologi, robotiki, urejevalci, ...),
  • udeleženim osebam: operaterji oz. upravljalci strojev, linije, njihovi pomočniki, delovodje, vodje, ... , ki pa v praksi ne izvajajo LO-TO postopkov,
  • preostali zaposleni: vsi, ki delajo oz. prisotni na območju kjer se LO-TO postopki izvajajo.
  • Usposabljanje je razdeljeno na dva dela in sicer teroretični in praktični del. Teoretični del je razdeljen na prvo usposabljanje ter na obnovitveno usposabljanje za katere roki ne smejo biti daljši od 2 let.

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697