PRIDELAVA IN PREDELAVA

PRIDELAVA IN PREDELAVA

Zahteve za proizvodnjo varnih živil, ki jih postavljajo vedno bolj ozaveščeni potrošniki, so najpomembnejša naloga in odgovornost proizvajalcev živil. Dokaz o odgovornem pristopu je postal eden najpomembnejših nabavnih kriterijev.

Naše storitve, kot so pregled kakovosti in količine, testiranje tal in semen, analiza pesticidov in certificiranje odgovorne prakse, vam pomagajo pri ustvarjanju pridelka, dokazovanju trajnosti in pridobivanju dostopa do mednarodnih trgov.

Varnost živil

Ozaveščeni potrošniki postavljajo vse višje zahteve o kakovosti in varnosti živil (IFS Food, BRC GS Food, ISO 22000…)

Ekološka pridelava in predelava

Certificiranje ekološke pridelave, predelave in obratov javne prehrane.

Certificiranje ekološke prerade i proizvodnje Hrvatska.

Integrirana pridelava

Certificiranje integrirane pridelave.

IZBRANA KAKOVOST

Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z označbo Izbrana kakovost.

ZAŠČITENI KMETIJSKI PRIDELKI IN ŽIVILA

Certificiranje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.

Varnost embalaže živil

Zahteve za proizvodnjo varnih živil, ki jih postavljajo vedno bolj ozaveščeni potrošniki, so najpomembnejša naloga in odgovornost proizvajalcev živil. Dokaz o odgovornem pristopu je postal eden najpomembnejših nabavnih kriterijev.

Označevanje izdelkov

Označevanje izdelkov je osnovna oblika informiranja potrošnikov. Deklaracija je pritrjena na izdelek in tako potrošnik ustrezno informacijo o lastnostih izdelka, njegovem poreklu in varnosti prejme v trenutku nakupa. Ta mu je na voljo tudi pozneje, vse do porabe izdelka.