Nova shema preverjanja trajnostnih virov SURE

News

Nova shema preverjanja trajnostnih virov SURE

Aug. 31 2023

Pridobivanje trajnostnih virov je ključnega pomena v vseh panogah. Proizvodnja, ki temelji na pridobivanju trajnostnih surovin in drugih materialov, vključuje okoljske, družbene in etične dejavnike uspešnosti v proces izbire svojih dobaviteljev.

Za proizvodnjo električne energije, ogrevanja in hlajenja se po vsem svetu čedalje bolj koristijo bioenergenti, katerih raba se bo v prihodnje še občutno povečala. Za zagotovitev trajnostne proizvodnje biomase in bioplina so se države članice EU zato dogovorile o enotnih merilih, ki jih morajo upoštevati in dokumentirati vsi operaterji za proizvodnjo električne energije in toplote iz biomase ali bioplina.

Direktiva EU 2018/2001 (RED II - Renewable energy directive II) opredeljuje vrsto trajnostnih meril in meril za emisije toplogrednih plinov, ki jih morajo izpolnjevati biogoriva. RED II uvaja trajnostni vidik ter merila za toplogredne pline za trdna in plinasta goriva iz biomase.

Kako zadostiti zahtevam direktive RED II?

Za doseganje skladnosti z zahtevami direktive RED II za proizvodnjo električne energije ter ogrevanja in hlajenja iz biomase, je bil izdan standard SURE (Sustainable Resources).

Image
SURE

 

KAJ JE SURE?

SURE je shema preverjanja trajnostnih virov (Sustainable Resources). Shema je bila razvita, da bi gospodarskim subjektom zagotovila praktično, neodvisno in zanesljivo rešitev za preverjanje trajnostne uporabe biomase v skladu z zahtevami direktive (EU) 2018/2001 (RED II). Shema je pregledana in odobrena s strani Evropske komisije, kar pomeni, da zagotavlja popolno skladnost z zahtevami direktive  RED II.