ZAŠČITENI KMETIJSKI PRIDELKI IN ŽIVILA

ZAŠČITENI KMETIJSKI PRIDELKI IN ŽIVILA

 

Zaščita lokalnih dobrot in specialitet kot dokaz porekla, tradicije in kakovosti.

Slovenija ima kljub majhnosti raznoliko kulinarično ponudbo, vezano na določena območja in tradicijo. Nekateri pridelki in živila so zaradi svoje kakovosti, značilnosti in tradicije cenjeni tudi preko meja Slovenije, na kar smo radi ponosni. Na globalnem trgu obstaja nenehna nevarnost potvarjanj in zlorab, kar lokalnim proizvajalcem povzroča finančno škodo in pripelje lahko do izgube ugleda teh proizvodov. Zaradi teh nevarnosti zakonodaja Evropske Unije omogoča zaščito takšnih proizvodov.

Pogoje in način zaščite opredeljujeta Uredba št. 1151/2012 in Uredba št. 668/2014. Kmetijski pridelki in živila lahko pridobijo zaščitne znake za:

 • zaščiteno označbo porekla,
 • zaščiteno geografsko označbo,
 • zajamčeno tradicionalno posebnost.

V Sloveniji so opredeljeni tudi nacionalni pogoji zaščite kmetijskih pridelkov in živil. Pridelki in živila lahko pridobijo zaščitne znake za:

 • višjo kakovost,
 • izbrano kakovost.

Pogoj za pridobitev pravice do uporabe naštetih znakov je pridobljen certifikat, ki potrjuje skladnost proizvodnje s specifikacijami za posamezni proizvod oziroma skupino proizvodov. Certificiranje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil v Republiki Sloveniji izvaja Bureau Veritas d.o.o., ki je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovan certifikacijski organ ter akreditiran po standardu SIST EN 17065.

Pogoj za vključitev v postopek certificiranja je potrjena specifikacija s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) in/ali Evropske komisije, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:
 

Zaščitena označba porekla (ZOP)

Vsi postopki pridelave, predelave in priprave za trg potekajo znotraj geografsko določenega območja. Lastnosti kmetijskega pridelka oziroma živila so izključno ali bistveno rezultat naravnih in človeških dejavnikov tega območja.

Zaščitena geografska označba (ZGO)

Vsaj ena od faz proizvodnje poteka znotraj določenega geografskega območja. Posebna kakovost izdelka, sloves in druge značilnosti morajo izvirati iz določenega geografskega območja.

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)

Proizvodnja poteka po tradicionalnih metodah in receptih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo v obdobju vsaj 25 let, kar se načeloma pripiše eni človeški generaciji.

Višja kakovost

Kmetijski pridelki in živila z označbo višje kakovosti so po svojih specifičnih lastnostih boljši od istovrstnih kmetijskih pridelkov in živil ter pozitivno odstopajo od minimalne kakovosti, če je ta predpisana.

Izbrana kakovost

Gre za novo nacionalno shemo kakovosti živil, ki zahteva, da imajo živila specifične lastnosti glede kakovosti, načina pridelave in predelave, dobrobiti živali, načina krmljenja idr. Namenjena je izbranim panogam (mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, sadje). Več o shemi Izbrana kakovost.

KAKŠEN JE NAMEN ZAŠČITE IN CERTIFICIRANJA ZKP?

 • Dati pridelovalcem in predelovalcem možnost konkurenčnosti glede kakovosti, kar jim omogoča prisotnost na trgu. Zaščiten proizvod omogoča večjo prepoznavnost, diferenciacijo od ponudbe konkurence in s tem določeno konkurenčno prednost na trgu.
 • Dodati vrednost turistični ponudbi in ugoditi željam kupcev, da dobijo proizvode, ki so avtentični in kakovostnejši.
 • Ščititi območja proizvodnje in izboljševati življenjski standard na teh območjih.
 • Povečati zaupanje potrošnikov v proizvode zaradi neodvisne kontrole (certificiranja), ki zagotavlja stalno kakovost proizvodov.
 • Končnemu kupcu ugoditi s tradicionalnimi, izvirnimi in kakovostnimi proizvodi ter posredno vplivati tudi na razvoj vašega območja.

METODOLOGIJA

Ključni koraki v postopku certificiranja so:
1. seznanitev s postopkom certificiranja - s postopki certificiranja vas seznanimo po pošti ali na spletnem naslovu: http://www.bureauveritas.si/,
2. prijava v postopek certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil ter sklenitev pogodbe,
3. izdelava plana kontrole in posredovanje stranki,
4. izvedba presoje (na podlagi potrjene specifikacije in plana kontrole),
5. podelitev certifikata (v primeru, da je potrjena skladnost z zahtevami specifikacije),
6. nadzorne aktivnosti (nadzor proizvoda v prometu – vzorčenje),
7. letne kontrolne presoje.

ZAKAJ ZA CERTIFICIRANJE ZAŠČITENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL IZBRATI PRAV BUREAU VERITAS?

 • Bureau Veritas je neodvisni kontrolni in certifikacijski organ. Ustanovljeni smo bili že leta 1828 in smo v svetovnem merilu vodilni ponudnik storitev na področju certificiranja, preskušanja in kontrol.
 • Družba ima dolgoletno tradicijo in bogate izkušnje tako na področju kmetijstva kot tudi v živilsko-predelovalni industriji. Prednosti poznavanja lokalne zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo živil in distribucijo, kulture, navad in drugih zahtev lokalnega trga dopolnjuje gosta mreža zaposlenih strokovnjakov v 140 državah po vsem svetu.
 • Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je pomagati vaši organizaciji pri nadaljnjem uspešnem razvoju. Naše delo se prične s pomočjo pridelovalcu oz. proizvajalcu, ki se želi vključiti v postopek certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil. Naša strokovna služba poda vse potrebne informacije in pogled nad celovito sliko postopka certificiranja. Zainteresiranemu pridelovalcu oz. proizvajalcu pojasnimo vse zahteve zakonodaje, ga usmerjamo in mu s tem olajšamo odločitev za vključitev v postopek certificiranja.
 • Certifikat Bureau Veritas je prepoznan po vsem svetu, kar imetnikom certifikata olajša trženje zaščitenih pridelkov in živil tudi v tujini ter sporoča vašo zavezanost k odličnosti, strokovnosti in doslednosti opravljenega dela.

Dokumenti

DN SPA 06,07,11,16-01 COVID 19  Navodila za izvajanje kontrol v izrednih razmerah

Pr. SPA 07-01 Shema certificiranja ZKP rev. 18

Obr. SPA 07-02-Prijava v postopek certificiranja ZKP rev. 06

Obr. SPA 07-11 Pogodba certificiranje ZKP rev. 03

ND SPA 07-03 Kriteriji za podelitev rev.12

Obr. SPA 07-14 Seznam dejavnosti ZKP fleksibilni del rev. 04 16.08.2022

SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV BUREAU VERITAS, d.o.o.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
PRODUKTNI VODJA                                                                                                                                 041 377 329