EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRVATSKA

EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRVATSKA

Ekološka proizvodnja i prerada

Potražnja za ekološkim usjevima i živežnim namirnicama/hranom se posljednjih godina bitno povećala, a sukladno tome se povećala i ponuda istih. Potrošači si često postavljaju pitanje: ”Da li su usjevi i živežne namirnice koje se prodaju kao ekološki zaista ekološki?”

Ekološka poljoprivreda zasniva se na prirodnim metodama i kruženju tvari bez uporabe kemijskih sredstava, lako topivljih gnojiva i dodataka za poboljšanje tla. Zabranjena je upotreba genetsko modificiranih organizama i sintetičkih dodataka u stočnoj hrani, usjevi i živežne namirnice ne smiju biti izloženi ionizirajućem zračenju.

Dugoročan uspjeh ovisi o povjerenju potrošača u ekološke proizvode/usjeve i živežne namirnice. Bureau Veritas vam sa dugogodišnjim iskustvom sa certifikacijom ekološke proizvodnje i prerade, svojom neovisnosću te preglednošću na brojnim tržištima može pomoći u izgradnji tog povjerenja. Certifikat Bureau Veritas vam zbog međunarodne prepoznatljivosti i prisutnosti u više od 150 država u svijetu omogućava lakše trgovanje ekološkim usjevima i živežnim namirnicama na zajedničkom tržištu EU a i u državama izvan EU.

Osposobljeni kontrolori provjeravaju sukladnost postupaka proizvodnje i prerade sa zahtjevima koji su navedeni u europskoj Uredbi o ekološkoj proizvodnji i preradi te nacionalnom Pravilniku o ekološkoj proizvodnji i preradi.

Prednosti za vas

Bureau Veritas su kao svoju kontrolnu organizaciju izabrali brojni proizvođači, prerađivači i uvoznici ekoloških usjeva/proizvoda i živežnih namirnica. Stekli smo povjerenje od strane više od 5500 prroizvođača i 3700 prerađivača iz cijelog svijeta.

Kontrolori provjeravaju/kontroliraju sve faze proizvodnje i prerade.

Cilj organizacije Bureau Veritas je da kao neovisan, kompetentan i povjerenja vrijedan partner sudjeluje u proširenju ekološke proizvodnje i prerade.

Naši postupci neovisne i objektivne kontrole te certifikacije dostupni su svim proizvođačima ekoloških proizvoda te svima koji se bave distribucijom istih pa sve do konačnih potrošača.

Postupci kontrole moraju biti transparentni i u skladu sa zahtjevima standarda SIST EN 17065. Navedeni standard je jamstvo za kvalitetu za sve sudionike u proizvodnji i prodaji ekoloških usjeva i živežnih namirnica, a posebno za konačnog potrošača.

Certifikat o ekološki proizvodnji i preradi umanjuje rizike kojima ste izloženi vi i vaši kupci.

Koraci ka stjecanju/dobivanju certifikata:

  1. Upoznavanje s postupkom certifikacije – s postupkom certifikacije upoznajemo vas poštom ili osobno.
  2. Prijava u postupak certifikacije ekološke proizvodnje / prerade.
  3. Sklapanje ugovora.
  4. Provedba kontrole – kontrola se provodi kod svih uključenih u kontrolu.
  5. Uklanjanje eventualnih nesukladnosti. U slučaju utvrđenja nesukladnosti se zajedno s našim kontrolorom određuje način i rok za uklanjanje nesukladnosti.
  6. Dobivanje/stjecanje certifikata – kao rezultat ispunjavanja zahtjeva za ekološku proizvodnju / preradu dodijeljujemo vam certifikat za ekološku proizvodnju / preradu.

Dokumentacija vanjskog izvora za certifikaciju ekološke proizvodnje, prerade prehrane

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007  o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 710/2009 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 426/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 203/2012 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012 o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014 o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/838 оd 17. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu hrane za životinje za određene životinje iz ekološke akvakulture
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2273/2017 оd 8. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1584/2018 оd 22. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2164/2019 оd 17 prosinca 2019 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 537/2009 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Zajednici
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 471/2010 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Uniji
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 590/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1084/2011 o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1267/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 508/2012 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu aranžmana za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 751/2012 o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u odnosu na aranžmane za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 355/2014 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 442/2014 оd 30. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu zahtjeva za uključenje na popis priznatih trećih zemalja u svrhu ekvivalentnosti u odnosu na uvoz ekoloških proizvoda
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 644/2014 оd 16. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 931/2015 оd 17. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2015/1980 оd 04. studenog 2015. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2345 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 оd 18. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910 оd 9. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 оd 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2259 оd 15. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/872 оd 22. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1473 оd 14. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1862/2017 оd 16. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2329/2017 оd 14. prosinca 2017. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 949/2018 оd 3. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Provedbena uredba komisije (EU) 2019_39 o izmjeni Uredbe br. 1235_2008
Provedbena uredba komisije (EU) 2019_446 o izmjeni Uredbe br. 1235_2008
Provedbena uredba komisije (EU) 2020_25 o izmjeni Uredbe br. 1235_2008
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020_479 o izmjeni Uredbe br. 1235_2008
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020_786 o izmjeni Uredbe br. 1235_2008
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020_977 odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede NN 11_2020
Uporaba neekološke hrane za životinje 06.04.2015
Obavijest MPŠ 22.2.2019

Baza podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61