EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRVATSKA

EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRVATSKA

Ekološka proizvodnja i prerada

Potražnja za ekološkim usjevima i živežnim namirnicama/hranom se posljednjih godina bitno povećala, a sukladno tome se povećala i ponuda istih. Potrošači si često postavljaju pitanje: ”Da li su usjevi i živežne namirnice koje se prodaju kao ekološki zaista ekološki?”

Ekološka poljoprivreda zasniva se na prirodnim metodama i kruženju tvari bez uporabe kemijskih sredstava, lako topivljih gnojiva i dodataka za poboljšanje tla. Zabranjena je upotreba genetsko modificiranih organizama i sintetičkih dodataka u stočnoj hrani, usjevi i živežne namirnice ne smiju biti izloženi ionizirajućem zračenju.

Dugoročan uspjeh ovisi o povjerenju potrošača u ekološke proizvode/usjeve i živežne namirnice. Bureau Veritas vam sa dugogodišnjim iskustvom sa certifikacijom ekološke proizvodnje i prerade, svojom neovisnosću te preglednošću na brojnim tržištima može pomoći u izgradnji tog povjerenja. Certifikat Bureau Veritas vam zbog međunarodne prepoznatljivosti i prisutnosti u više od 150 država u svijetu omogućava lakše trgovanje ekološkim usjevima i živežnim namirnicama na zajedničkom tržištu EU a i u državama izvan EU.

Osposobljeni kontrolori provjeravaju sukladnost postupaka proizvodnje i prerade sa zahtjevima koji su navedeni u europskoj Uredbi o ekološkoj proizvodnji i preradi te nacionalnom Pravilniku o ekološkoj proizvodnji i preradi.

Prednosti za vas

Bureau Veritas su kao svoju kontrolnu organizaciju izabrali brojni proizvođači, prerađivači i uvoznici ekoloških usjeva/proizvoda i živežnih namirnica. Stekli smo povjerenje od strane više od 5500 prroizvođača i 3700 prerađivača iz cijelog svijeta.

Kontrolori provjeravaju/kontroliraju sve faze proizvodnje i prerade.

Cilj organizacije Bureau Veritas je da kao neovisan, kompetentan i povjerenja vrijedan partner sudjeluje u proširenju ekološke proizvodnje i prerade.

Naši postupci neovisne i objektivne kontrole te certifikacije dostupni su svim proizvođačima ekoloških proizvoda te svima koji se bave distribucijom istih pa sve do konačnih potrošača.

Postupci kontrole moraju biti transparentni i u skladu sa zahtjevima standarda SIST EN 17065. Navedeni standard je jamstvo za kvalitetu za sve sudionike u proizvodnji i prodaji ekoloških usjeva i živežnih namirnica, a posebno za konačnog potrošača.

Certifikat o ekološki proizvodnji i preradi umanjuje rizike kojima ste izloženi vi i vaši kupci.

Koraci ka stjecanju/dobivanju certifikata:

  1. Upoznavanje s postupkom certifikacije – s postupkom certifikacije upoznajemo vas poštom ili osobno.
  2. Prijava u postupak certifikacije ekološke proizvodnje / prerade.
  3. Sklapanje ugovora.
  4. Provedba kontrole – kontrola se provodi kod svih uključenih u kontrolu.
  5. Uklanjanje eventualnih nesukladnosti. U slučaju utvrđenja nesukladnosti se zajedno s našim kontrolorom određuje način i rok za uklanjanje nesukladnosti.
  6. Dobivanje/stjecanje certifikata – kao rezultat ispunjavanja zahtjeva za ekološku proizvodnju / preradu dodijeljujemo vam certifikat za ekološku proizvodnju / preradu.

Dokumentacija vanjskog izvora za certifikaciju ekološke proizvodnje, prerade prehrane

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s početkom upotrebljavanja 1.1.20222
UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. studenoga 2020.
o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u
pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427 оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/269 оd 4. prosinca 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2042 оd 11. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/464 u pogledu datuma početka njezine primjene i drugih datuma koji su relevantni za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1794 оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279  оd 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020 o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716  оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za skupine subjekata
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165 оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa  
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023_121 od 17. siječnja 2023 o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/1165 o odobravanju određenih proizvoda i stvari za upotrebe u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1189 оd 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1342 оd 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1698 оd 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1849 оd 21. listopada 2021. o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene uredbe (EU) 2020/464 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1921 оd 4. studenoga 2021. o ispravku hrvatske jezične verzije Provedbene uredbe (EU) 2020/464 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2304 оd 18. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici
(Tekst značajan za EGP)
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2305 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2325 оd 16. prosinca 2021. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, popisa trećih zemalja i popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su priznati na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020_977 odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede NN 110_2023
Uporaba neekološke hrane za životinje 06.04.2015
Obavijest MPŠ 22.2.2019

Baza podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61