EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRVATSKA

EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRVATSKA

Ekološka proizvodnja i prerada

Potražnja za ekološkim usjevima i živežnim namirnicama/hranom se posljednjih godina bitno povećala, a sukladno tome se povećala i ponuda istih. Potrošači si često postavljaju pitanje: ”Da li su usjevi i živežne namirnice koje se prodaju kao ekološki zaista ekološki?”

Ekološka poljoprivreda zasniva se na prirodnim metodama i kruženju tvari bez uporabe kemijskih sredstava, lako topivljih gnojiva i dodataka za poboljšanje tla. Zabranjena je upotreba genetsko modificiranih organizama i sintetičkih dodataka u stočnoj hrani, usjevi i živežne namirnice ne smiju biti izloženi ionizirajućem zračenju.

Dugoročan uspjeh ovisi o povjerenju potrošača u ekološke proizvode/usjeve i živežne namirnice. Bureau Veritas vam sa dugogodišnjim iskustvom sa certifikacijom ekološke proizvodnje i prerade, svojom neovisnosću te preglednošću na brojnim tržištima može pomoći u izgradnji tog povjerenja. Certifikat Bureau Veritas vam zbog međunarodne prepoznatljivosti i prisutnosti u više od 150 država u svijetu omogućava lakše trgovanje ekološkim usjevima i živežnim namirnicama na zajedničkom tržištu EU a i u državama izvan EU.

Osposobljeni kontrolori provjeravaju sukladnost postupaka proizvodnje i prerade sa zahtjevima koji su navedeni u europskoj Uredbi o ekološkoj proizvodnji i preradi te nacionalnom Pravilniku o ekološkoj proizvodnji i preradi.

Prednosti za vas

Bureau Veritas su kao svoju kontrolnu organizaciju izabrali brojni proizvođači, prerađivači i uvoznici ekoloških usjeva/proizvoda i živežnih namirnica. Stekli smo povjerenje od strane više od 5500 prroizvođača i 3700 prerađivača iz cijelog svijeta.

Kontrolori provjeravaju/kontroliraju sve faze proizvodnje i prerade.

Cilj organizacije Bureau Veritas je da kao neovisan, kompetentan i povjerenja vrijedan partner sudjeluje u proširenju ekološke proizvodnje i prerade.

Naši postupci neovisne i objektivne kontrole te certifikacije dostupni su svim proizvođačima ekoloških proizvoda te svima koji se bave distribucijom istih pa sve do konačnih potrošača.

Postupci kontrole moraju biti transparentni i u skladu sa zahtjevima standarda SIST EN 17065. Navedeni standard je jamstvo za kvalitetu za sve sudionike u proizvodnji i prodaji ekoloških usjeva i živežnih namirnica, a posebno za konačnog potrošača.

Certifikat o ekološki proizvodnji i preradi umanjuje rizike kojima ste izloženi vi i vaši kupci.

Koraci ka stjecanju/dobivanju certifikata:

  1. Upoznavanje s postupkom certifikacije – s postupkom certifikacije upoznajemo vas poštom ili osobno.
  2. Prijava u postupak certifikacije ekološke proizvodnje / prerade.
  3. Sklapanje ugovora.
  4. Provedba kontrole – kontrola se provodi kod svih uključenih u kontrolu.
  5. Uklanjanje eventualnih nesukladnosti. U slučaju utvrđenja nesukladnosti se zajedno s našim kontrolorom određuje način i rok za uklanjanje nesukladnosti.
  6. Dobivanje/stjecanje certifikata – kao rezultat ispunjavanja zahtjeva za ekološku proizvodnju / preradu dodijeljujemo vam certifikat za ekološku proizvodnju / preradu.

Dokumentacija vanjskog izvora za certifikaciju ekološke proizvodnje, prerade prehrane

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427 оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/269 оd 4. prosinca 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848

UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. studenoga 2020 o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1794 оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020 o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za skupine subjekata

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716  оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1189 оd 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1342 оd 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1698 оd 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2304 оd 18. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici
(Tekst značajan za EGP) 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/474 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i upotrebu neekoloških sadnica, sadnica iz prijelaznog razdoblja i ekoloških sadnica te drugog biljnog reprodukcijskog materiala

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1450 оd 27. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe neekološke proteinske hrane za životinje u ekološkoj stočarskoj proizvodnji nakon ruske invazije na Ukrajinu

Ispravak Uredbe (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta in Vijeća od 30. svibnja 2018 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/207 оd 24. studenoga 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279  оd 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165 оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta 

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2325 оd 16. prosinca 2021. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, popisa trećih zemalja i popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su priznati na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1195 оd 20. lipnja 2023. o utvrđivanju pravila o pojedinostima i obliku informacija koje države članice trebaju staviti na raspolaganje o rezultatima službenih istraga u slučajevima onečišćenja proizvodima ili tvarima koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji

PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/1647 od 23. rujna 2022 o izmjeni Direktive 2003/91/ES u pogledu odstupanja za ekološke sorte poljoprivrednih biljnih vrsta prikladne za ekološko proizvodnjo

PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/1648 od 23. rujna 2022 o izmjeni Direktive 2003/91/ES u pogledu odstupanja za ekološke sorte povrtnih vrsta prikladne za ekološku proizvodnju

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18)

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (“Narodne novine” br. 110/2022)

UREDBA (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica 

Baza podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61