IZBRANA KAKOVOST

IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Komu je shema namenjena?

IZBRANA KAKOVOST Bureau Veritas

Izbrana kakovost

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi z uvedbo novega znaka doseči, da bodo kakovostni slovenski prehranski proizvodi enotno označeni in jih bo tako kupec lažje prepoznal.

Bureau Veritas je prvi certifikacijski organ v Sloveniji, ki je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pridobil imenovanje za opravljanje storitev kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo Izbrana kakovost. S tem so podani vsi pogoji za pričetek izvajanja postopkov priznanja označbe Izbrana kakovost.

POSTOPEK  PRIZNANJA OZNAČBE »IZBRANA KAKOVOST« 

Priznanje označbe »izbrana kakovost« poteka v dveh stopnjah.

Prva stopnja – MINISTRSTVO

Za namen priznanja označbe »izbrana kakovost« mora najprej vlagatelj pripraviti vlogo.

Ministrstvo specifikacijo, ki je strokovni del vloge, jo objavi na svojih spletnih straneh. V roku 30 dni lahko kdorkoli z upravičenim pravnim interesom ugovarja na specifikacijo.

Vlogo in morebitne prejete pripombe ministrstvo pošlje v mnenje tudi strokovnim komisijam, katerih člani so slovenski strokovnjaki za posamezna področja (npr. za meso, mleko, sadje).

Glede na strokovno mnenje strokovnih komisij, ministrstvo odloči o priznanju označbe »izbrana kakovost« in potrdi specifikacijo.Potrjeno specifikacijo ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

Druga stopnja – CERTIFIKACIJSKI ORGAN

Certifikacijski organ ugotavlja skladnost proizvodnje zaščitenih proizvodov s potrjeno specifikacijo (t.i. certificiranje).

V primeru, da je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu skladna s potrjeno specifikacijo, certifikacijski organ izda CERTIFIKAT, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja označbo »izbrana kakovost«, res proizveden skladno s potrjeno specifikacijo.

Proizvajalci morajo certifikate obnavljati enkrat letno.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas so si za svojo kontrolno organizacijo izbrali številni pridelovalci in predelovalci pridelkov in živil. Zaupa nam že več kot 5.500 pridelovalcev in 3.700 predelovalcev iz vsega sveta. Kontrolorji preverjajo vse faze pridelave in predelave. Cilj organizacije Bureau Veritas je, da kot neodvisen, kompetenten in zaupanja vreden partner sodeluje pri širjenju sheme Izbrana kakovost. Naši postopki neodvisne in nepristranske kontrole ter certificiranja so na voljo vsem proizvajalcem proizvodov in vsem, ki se ukvarjajo z distribucijo le teh do končnih potrošnikov.