ifs-food

IFS Food
Zagotavljanje varnosti živil

Poslovni izziv

Podjetja, ki želijo dokazati, da so živila, ki jih proizvajajo, s svojo varnostjo in kakovostjo skladna najzahtevnejšim svetovnim merilom, lahko s pomočjo certifikacije po standardu IFS Food pridobijo mednarodno veljavo.

IFS je krovna blagovna znamka mednarodno uveljavljenih standardov, med katerimi je standard IFS Food najbolj prepoznaven. IFS je namenjen vsem podjetjem, ki proizvajajo ali pakirajo živila

IFS standarde je razvilo združenje nemških, francoskih in italijanskih veletrgovcev v sodelovanju z drugimi trgovskimi združenji in vodilnimi svetovnimi deležniki v živilski industriji.

Naša rešitev

Če želite objektivno dokazilo, da vaše podjetje zagotavlja varne in kakovostne izdelke, lahko skozi presoje po IFS Food, ki jih naši strokovnjaki pri najbolj uveljavljenih proizvodnih skupinah izvajajo v slovenskem jeziku, pridobite certifikat, ki pritrjuje, da dosegate pričakovano raven varnosti in kakovosti živil.

IFS Food standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti, označevanja in zagotavljanja zaščite živil. Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO22000, ISO 9001, ISO 14001 ...) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat IFS.

Prednosti, ki proizvodnim podjetjem prinaša certificiranje po IFS Food:

 • izboljšanje partnerskih odnosov z dobavitelji,
 • boljši položaj na trgu,
 • ustvarjanje sinergijskih učinkov,
 • zmanjšanje tveganja, prihranek časa in denarja,
 • osredotočenost na pomembne izzive,
 • večja prilagodljivost,
 • zaupanje kupca oz. končnega potrošnika,
 • velika preglednost in večja sprejemljivost s strani potrošnika,
 • priznan certifikat po celem svetu.

IFS Food je eden izmed maloštevilnih standardov, ki je priznan s strani združenja GFSI – Global Food Safety Initiative.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • STROKOVNO ZNANJE O HRANI

  Bureau Veritas lahko pomaga vsem udeležencem v živilski verigi, da izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti živil.

 • PRIZNANJE

  Bureau Veritas je akreditiran po vsem svetu za standarde sistemov varnosti živil prek mednarodnega akreditacijskega organa UKAS (BRC) ter DANAK (IFS).

 • MREŽA

  Delujemo v več kot 100 državah. Ta globalna prisotnost pomeni, da lahko naše stranke dobijo dvojno prednost mednarodnega strokovnega znanja, skupaj z uporabo lokalnega znanja (jezik, kultura, zakoni, običaji itd.), ki zagotavljajo visoko kakovostno presojo.

 • OZNAKA GLOBALNE PREPOZNAVNOSTI

  Certifikat Bureau Veritas je globalno priznan simbol stalne zavezanosti vaše organizacije odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

NAŠ PROCES CERTIFICIRANJA:

Ključni koraki v našem procesu certificiranja so:

 • opredelitev obsega certificiranja;
 • predpresoja (neobvezno); analiza vrzeli in diagnoza vašega trenutnega položaja glede na standard;
 • certifikacijska presoja (izdan certifikat) za preverjanje, ali so izpolnjene zahteve BRC ali IFS;
 • re-certifikacijski pregledi za spremljanje skladnosti in stalno izboljševanje.

Po zaključenem certifikacijskem procesu dobite v predvidenem roku certifikat in poročilo, ki vašemu podjetju omogoča nenehno izboljševanje sistema zagotavljanja varnosti živil.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOJANA KLANČAR
PRODAJA CERTIFICIRANJA SISTEMOV VODENJA
01 475 76 74