Image
ATEX EKSPLOZIJSKO OGROŽENI DELOVNI PROSTOR

Varnost in zdravje pri delu v eksplozijsko ogroženih območjih

Varnost in zdravje pri delu sta ključna vidika vsake uspešne organizacije, še posebej, ko gre za delo v eksplozijsko ogroženih območjih. Delo na takšnih območjih zahteva posebne ukrepe in znanje, da bi se zmanjšalo ali preprečilo možnost nastanka eksplozije. Dolžnost vsakega delodajalca je, da poskrbi, da so vsi delavci, ki se nahajajo v eksplozijsko ogroženem območju usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženem območju.

Zakaj je usposabljanje pomembno?

Eksplozijsko ogrožena območja so vsi prostori in območja, v katerih so plini, pare, meglice ali prah, ki lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi, prisotni v nevarnih količinah. Delavci, ki delajo na takšnih območjih, se srečujejo z večjim tveganjem za nesreče, kot so eksplozije ali požari. Usposabljanje zagotavlja, da so zaposleni seznanjeni z nevarnostmi, ki jih predstavlja delo v takšnih okoljih, ter ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati in izvajati.

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženem območju zajema različna področja. Med najpomembnejšimi so:

  • osnove za nastanek eksplozivne atmosfere,
  • možni viri za nastanek eksplozije,
  • ukrepi za preprečevanja nastanka eksplozije,
  • uporaba ustrezne osebne varovalne opreme,
  • prepoznavanje nevarnosti na delovnih mestih,
  • pregled eksplozijsko ogroženih prostorov v podjetju, idr.

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženem območju je nujno za zmanjšanje tveganja za nesreče ter ohranjanje zdravja in varnosti zaposlenih. Organizacije, ki skrbijo za usposabljanje svojih zaposlenih, ne le izpolnjujejo zakonskih zahtev, temveč tudi gradijo varno in odgovorno delovno okolje. 

Usposabljanje ni namenjeno osebam, ki izvajajo vzdrževanje opreme, ki se nahaja v eksplozijsko ogroženem območju.

IMATE VPRAŠANJE?
Kontaktirajte nas:
MATEJA KOCMAN
T: 01 475 76 35
E: mateja.kocman@bureauveritas.com