Image
Revizija ocene tveganja

Priporočila za varnost in zdravje pri delu v času epidemije

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 9. členu navaja, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti, ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim, oceno tveganja, v kateri sta upoštevana  verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic, odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo in odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. Zaradi pojava epidemije je potrebno oceno tveganja prilagoditvi in identificirati obstoječa tveganja za prenos nalezljivih bolezni.

Epidemija bolezni COVID-19 zahteva pregled in dopolnitev ocene tveganja na delovnem mestu, saj je potrebno tej dodati ukrepe, ki preprečujejo širjenje nalezljivih bolezni.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času razglašene epidemije COVID-19 delodajalcem priporoča zagotovitev varnostnih ukrepov, ki bodo zaščitili delavce pred okužbo. Delodajalci in zaposleni na delovnih mestih, kjer se giblje veliko število ljudi ali imajo vsakodnevni stik s strankami, se v današnji novi realnosti bojijo okužbe. Delodajalec pa je tisti, ki  mora poskrbeti za ukrepe, ki v največji meri ščitijo varnost in zdravje zaposlenega v organizaciji.

Z ukrepi v organizaciji je v veliki meri povezana prisotnost delavcev na delovnem mestu. Prisotnost je odvisna od zaupanja delavcev  v sposobnost delodajalca, da jih zaščititi pred tveganji, povezanimi z virusom. To velja zlasti za tiste delavce, ki so v kontaktu s strankami.

Delodajalcem priporočamo, da se pri dopolnitvi ocene tveganj za delovno mesto držijo naslednjih priporočil:

1. Identificirajte delovna mesta, kjer je tveganje za okužbo visoko.  

Najbolj so okužbi z virusom COVID-19 izpostavljena delovna mesta v zdravstvu, kjer zaposleni prihajajo v stik z bolniki, potencialno okuženimi, ter druga delovna mesta, kjer so zaposleni v nenehnem stiku s strankami ali z zunanjimi izvajalci. Izpostavljena pa so to tudi vsa delovna mesta:

 • kjer je na istem mestu prisotno večje število zaposlenih,
 • kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi,
 • kjer med delavci (v npr. proizvodnji) ni mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje.

Da bi čim uspešneje omejili širjenje virusa, poiščite tudi ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, menze, garderobe, kuhinje, vhodi v podjetje, dvigala…

2. Naredite načrt z rešitvami ...

... za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem ter ga čim hitreje implementirajte, npr.: 

 • zaposleni, ki lahko, naj delajo od doma,
 • zaposleni, ki spada v katero izmed ogroženih skupin, naj dela v izolaciji – brez kontaktov z drugimi,
 • prilagodite drseči delovni čas, da se izognete gneči na vhodih v podjetje,
 • organizirajte več terminov za malico ali podaljšajte čas za malico,
 • priporočite zaposlenim, da malicajo v pisarnah,
 • prerazporeditev stolov v jedilnicah, tako da je odmik med njimi vsaj 1,5 m,
 • omejevanje nenujnih medsebojnih stikov v podjetjih,
 • ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine.

Reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem zmanjšanja števila zaposlenih v prostoru:

 • začasno uvedbo druge izmene pri enoizmenskem delu
 • pri večizmenskem delu zmanjšajte obseg proizvodnje,
 • povečajte varnostne razdalje med sodelavci za tekočim trakom z upočasnitvijo tekočega traku,
 • zmanjšati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluževal en delavec naenkrat,
 • pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirajte delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi.

3. Higiena delovnega mesta je ključnega pomena

V času epidemije je ključno redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah. Obvezno je čiščenje površin po končani izmeni, pri čemer ne pozabite na kljuke, tipkovnice, sanitarije.V kolikor nimate na voljo dovolj razkužila, lahko nekatere površine očistite z mešanjem belilnih sredstev in vode.

4. Samozaščita in odgovornost do drugih 

Zaposlene je potrebno nenehno izobraževati in informirati v zvezi z novostmi na področju delovnega procesa in splošnimi higienskimi ukrepi ter o odgovornem obnašanju na delovnem mestu, katerega zgled, naj bodo kar vodje sami. 

5. Prerazporeditve in čakanje na delo 

Naj bodo delavci, ki spadajo v ogrožene skupine v prednosti, ko gre za prerazporeditve in odrejanje čakanja na delo. Sem spadajo:

 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
 • delavci na kemoterapiji,
 • delavci s transplantiranimi organi,
 • nosečnice,
 • težja obolenja dihal, srčno-žilnega sistema, jeter, ledvic, sladkorna bolezen na inzulinu,
 • rak (aktiven v zadnjih 5 letih),
 • delavci, stari nad 65 let,
 • druga obolenja po presoji zdravnika.

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa.

V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v razlog dvomi, se delavca napoti k oz. konzultira izvajalca medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delavčevem delu predlaga nadaljnje ukrepe.

V kolikor ne zmorete zagotoviti varnostnih ukrepov, začasno prekinite delovni proces.

Kontaktirajte nas za pripravo novih ali revizijo obstoječih ocen tveganja v vaši organizaciji.

preverite tudi naše ostale storitve varnosti in zdravja pri delu