Image
Safeguard

SAFEGUARD

PREVERJANJE USTREZNOSTI VARNOSTNIH, ZDRAVSTVENIH IN HIGIENSKIH POGOJEV

Le redke organizacije so imele pred izbruhom epidemije COVID-19 implementirane protokole za zagotavljanje biološke varnosti. Sedaj, ko je življenje z epidemijo postalo naša »nova realnost«, je zagotavljanje  varnosti poslovnih prostorov in ustreznih higienskih razmer, ki omejujejo širjenje virusov, še toliko pomembnejše.

V zadnjem desetletju so po svetu izbruhnile različne nalezljive bolezni (od ebole, Zike, gripe (H1N1) pa do današnjega COVID-19). Ena izmed študij je pokazala, da je v zadnjih šestdesetih letih število nalezljivih bolezni neprestano naraščalo in s tem močno obremenilo globalno gospodarstvo in zdravstveni sistem.

Po podatkih Svetovne Zdravstvene Organizacije WHO so vzroki tega zaskrbljujočega vzorca pojava novih in novih nalezljivih bolezni številni: globalizacija gospodarstva, hitrost urbanizacije, hitra rast svetovne populacije, klimatske spremembe ter naš način življena, med drugim tudi letalski promet. Posledično je realnost takšna, da se bo moral svet pospešeno pripraviti na prihodnost z naslednjimi izbruhi nalezljivih bolezni.

RASTOČA SKRB OB IZPOSTAVLJENOSTI

V času pandemije COVID-19 se tako organizacije kot zaposleni zavedajo tveganj in nevarnosti ob izbruhu nalezljive bolezni v delovnem okolju. Za organizacije tveganje vpliva ne le na neprekinjeno poslovanje, temveč tudi na ugled in počutje zaposlenih. Dejansko je po podatkih nedavne raziskave, skoraj vsak drugi delavec (41%) izjavil, da ga je strah vrnitve na delovno mesto, zaradi tveganja izpostavljenosti.

Takšne statistike dokazujejo, da se je dojemanje zdravja in varnosti na delovnem mestu močno spremenilo. Delodajalci imajo danes še dodatno odgovornost zagotoviti, da lahko njihovi zaposleni varno opravljajo svoje delo tudi med pandemijo. Vlade so uvedle zakonodajo, ki delodajalce zavezuje, da sprejmejo potrebne preventivne ukrepe za zaščito svoje delovne sile. V nekaterih državah pa so delodajalci lahko celo kazensko odgovorni za nespoštovanje preventivnih ukrepov na delovnem mestu. V tem kontekstu je še pomembneje, da dokažejo, da so sprejeli vse razumne ukrepe za zaščito zdravja svojih zaposlenih.

KAJ LAHKO ORGANIZACIJE STORIJO, DA DOKAŽEJO VARNOST SVOJIM ZAPOSLENIM IN STRANKAM?

Prednostna naloga vseh organizacij danes je, da svojim strankam in zaposlenim z ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi in higienskimi pogoji dokažejo, da je njihovo delovno ali nakupovalno/storitveno okolje varno.

 • Zasebna podjetja in javni organi z javnimi prostori in površinami morajo svojim strankam in drugim uporabnikom dokazati izvajanje potrebnih zaščitnih ukrepov.
 • Organizacije industrijskega, gradbenega in storitvenega sektorja potrebujejo načine, s katerimi lahko zaščitijo svoje zaposlene pri delu v vseh delovnih okoljih.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Program Bureau Veritas Safeguard zajema sklop rešitev, ki ustrezajo potrebam vseh gospodarskih panog v današnji »novi realnosti«. Rešitve obravnavajo tveganja povsod, kjer ljudje živijo, delajo oziroma se zadržujejo. Zajemajo učinkovito usposabljanje zaposlenih o dobri higienski praksi in preverjanje zaščitnih ukrepov, ali so le-ti  pravilno postavljeni in ustrezno spoštovani. V današnjih razmerah je ključno, da svojim strankam in zaposlenim dokažete, da so vaši delovni, nakupovalni ali storitveni prostori varni. To lahko storite z oznako Safeguard, ki jo je izdal neodvisen kontrolni organ.

Image
Bureau Veritas ponovni zagon gospodarstva

POTEK NAŠEGA DELA

 1. OPREDELITEV KRITIČNIH KONTROLNIH TOČK

  Pomagali vam bomo pri pripravi seznama kritičnih kontrolnih točk, ki jih bodo pregledali naši presojevalci. Seznam mora vključevati vsa področja nadzora za zagotavljanje skladnost z dobrimi higienskimi praksami, vzdrževanjem predpisane razdalje in drugimi priporočili pristojnih organov za zagotovitev zamejitve širjenja Covid-19. Pri pripravi seznama lahko uporabite kontrolne sezname Bureau Veritas ali svoje lastne kontrolne obrazce.

  Kontrolne sezname Bureau Veritase je razvila skupina strokovnjakov za zdravje, varnost in higieno na podlagi mednarodnih priznanih dobrih praks in priporočil v zvezi s preventivnimi ukrepi, ki jih je treba uporabiti za varnejši ponovni zagon poslovanja:

  • uvedba in spoštovanje zaščitnih ukrepov,
  • informiranje strank,
  • pogostost čiščenja in razkuževanja,
  • spremljanje skladnosti delovanja z zahtevanimi postopki.
 2. IZVEDBA PRESOJE

  Bureau Veritas ponuja možnost izvedbe presoj na daljavo in presoj na vaši lokaciji. Trenutno je v prvem koraku priporočljiva izvedba presoje na daljavo, ki nam jo omogočajo učinkovita orodja IKT. Kasneje izvedemo presojo na lokaciji, s katero dodatno preverimo izvedbo in učinkovitost vaših zaščitnih ukrepov. Široka mreža presojevalcev Bureau Veritas v 140 državah po vsem svetu omogoča enostavno izvedbo presoj tudi na vseh vaših oddaljenih enotah.
 3. PRIDOBITEV POTRDILA IN OZNAKE

  Po izvedbi preverjanja, ki ga opravi ustrezno usposobljen presojevalec, vam v primeru skladnosti Bureau Veritas izda oznako. Odločite se lahko za standardno oznako Bureau Veritas ali personalizirano oznako v skladu s pravili Bureau Veritas.
   
  Image
  safeguard logo 1
 4. OBJAVA POROČIL IN OZNAK

  Rezultati presoj bodo objavljeni na skupnem portalu, na katerem bo Bureau Veritas zagotovil redno spremljanje objavljenih podatkov in preverjanje njihove veljavnosti. Poročila in pridobljene oznake boste lahko objavili tudi na svojih spletnih straneh.

Uporabnikom prijazna platforma za registracijo prek spleta. Na portalu bodo navedena spletna mesta vseh prejemnikov oznak.

Image
Ponovni zagon poslovanja koraki končna

Ponudba ostalih rešitev, ki vam bodo v pomoč v krizi Covid-19

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047